0212 275 67 50

EĞİTİM BLOGU

DIŞ TİCARET UYGULAMALARI

Bir ülkede üretilen malların ve sahip olunan paranın sınır dışına aktarılması işlemlerinin bütününe dış ticaret denir. Dış ticaret uygulamaları ülkelerin birbiri arasında yaptığı hizmet ve ürün alış verişidir. İthalat ve ihracat işlemleri ülke ekonomisinde önemli bir konuma sahiptir. Ülke ekonomisinin kalkınmasında ihracatın rolü büyüktür. Kendi içinde üreten ve bunun pazarlamasını yapabilen bir ülkenin ekonomisi, sınırları dışından hazır alan ülkeye göre gelişmiştir.

Ülke ekonomisine çok önemli katkı sağlayan dış ticaret uygulamaları anlayışı; herhangi bir malı diğer ülkelerden daha ucuza üretip pazarlamak ve pahalıya ürettiği malları dışardan satın almaktır. Bu şekilde kalkınmayı hedefleyen ülkeler uzmanlaştığı ürünleri diğer ülkelere ihraç etmelidir.

Dış Ticaret Eğitimi

Hakan YILDIRIM
Finans Direktörü
ADİL IŞIK HAZIR GİYİM MAĞAZACILIK

“ Yeni TTK’nın yürürlüğe girmesi, Yeni dünya düzeninde artık ülke ekonomilerinin birbirleriyle entegre olmaları, Mali işler ve Finans uygulamalarının Avrupa ile eşdeğer şekilde uygulanmasını zorunlu kılmıştır. Platform AKADEMİ’den almış olduğumuz eğitim hizmetlerini değerlendirdiğimizde, mali işler çalışanlarının, teknolojiyi en üst seviyede kullanmaları, şirketin varlıklarını koruyan, kaynaklarını doğru kullanan bir fikir anlayışına sa...

TAMAMLANAN KURUMSAL EĞİTİMLER