0212 275 67 50

EĞİTİM BLOGU

Finans Yöneticisinin Görevleri

Firmanın yapısı, büyüklüğü, beklentileri, geleceğe bakışı vs birçok konu şirketlerdeki finans yöneticilerinin görevlerini değişik şekilde belirleyebilir. Özellikle küçük işletmelerde yönetici aynı zamanda şirketin muhasebe işlerini de yerine getiren kişidir. Görevleri şirketin genel mali yapısını göz önünde bulundurarak mal giriş çıkışını düzenlemek ve şirketin vergi imlerini yerine getirmek diye sıralanabilir. Şirket büyüdükçe finans yöneticisinin de görevleri ve sorumlulukları artmaktadır. Bu sebeple finans yöneticisi yeni yatırım planları yapmak, mal giriş çıkışlarını düzenlemek, başka kurumlar ile olan ilişkileri düzenlemek vb birçok görevi üstlenmiş olacaktır.

Özellikle ithalat, ihracat düzeyinde potansiyele sahip olan firmalarda ise küresel ekonomik analizler yapmak ve yabancı ülkelerin paralarının yönetmek gibi ekstra bilgi ve deneyim gerektiren konulara hakim olmaları gerekmektedir. Bunu yanında sadece ithalat veya sadece ihracat yapan firmaların da finans yöneticilerinin görevleri farklılıklar göstermektedir. Finans yöneticisi şirketin istediği politikayı gütmek zorundadır. Karar verirken ileriyi düşünerek hareket etmeli borçlanma ile öz sermaye arasında iyi bir bağlantı kurmalıdır. Aksi halde açık verme durumu olur. İyi bir finans yöneticisi finans eğitimi ile daha bilgili ve tecrübeli olabilmektedir.

Hakan YILDIRIM
Finans Direktörü
ADİL IŞIK HAZIR GİYİM MAĞAZACILIK

“ Yeni TTK’nın yürürlüğe girmesi, Yeni dünya düzeninde artık ülke ekonomilerinin birbirleriyle entegre olmaları, Mali işler ve Finans uygulamalarının Avrupa ile eşdeğer şekilde uygulanmasını zorunlu kılmıştır. Platform AKADEMİ’den almış olduğumuz eğitim hizmetlerini değerlendirdiğimizde, mali işler çalışanlarının, teknolojiyi en üst seviyede kullanmaları, şirketin varlıklarını koruyan, kaynaklarını doğru kullanan bir fikir anlayışına sa...

TAMAMLANAN KURUMSAL EĞİTİMLER