0212 275 67 50

EĞİTİM BLOGU

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMİ DERS PROGRAMLARI

İnsan kaynakları uzmanlığı, her geçen gün önemi artan ve tercih edilen bir meslektir. Bu meslek, oldukça kapsamlı çalışma alanlarına sahiptir. Buna bağlı olarak, bu meslekte ilerleme niyetinde olan kişilerin mutlaka belirli eğitim aşamalarından geçmeleri gerekmektedir. Platform Akademi'nin sunduğu MEB Sertifikalı insan kaynakları eğitimi ile üst düzey bilgiye sahip olabilirsiniz.

İş alanında gelişmek için Platform Akademi gibi önemli ve başarılı kurumlardan eğitim almak gerekmektedir. Belirli dönem aralıklarında devam eden insan kaynakları eğitimi kurslarına katılara MEB onaylı sertifika alabilirsiniz. Kurumda, performans yönetimi, iş hukuku ve iş kanunu düzenlemeleri, iş sözleşmeleri, haklı nedenle fesih ve işe iade davaları, personel özlük işleri, emeklilik işlemleri gibi dersler verilmektedir.

Kurumda, son derece seçkin eğitim kadrosu hizmet sunmaktadır. Kaliteli eğitimler, atölye çalışmaları esasına dayalı ve pratik iş yaşamının kazanılması amaçlanarak düzenlenmektedir. 

Hakan YILDIRIM
Finans Direktörü
ADİL IŞIK HAZIR GİYİM MAĞAZACILIK

“ Yeni TTK’nın yürürlüğe girmesi, Yeni dünya düzeninde artık ülke ekonomilerinin birbirleriyle entegre olmaları, Mali işler ve Finans uygulamalarının Avrupa ile eşdeğer şekilde uygulanmasını zorunlu kılmıştır. Platform AKADEMİ’den almış olduğumuz eğitim hizmetlerini değerlendirdiğimizde, mali işler çalışanlarının, teknolojiyi en üst seviyede kullanmaları, şirketin varlıklarını koruyan, kaynaklarını doğru kullanan bir fikir anlayışına sa...

TAMAMLANAN KURUMSAL EĞİTİMLER