0212 275 67 50

EĞİTİM BLOGU

MEB SERTİFİKALI ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ

Üst düzey yönetici asistanlığı her zaman sekreterlik ile karıştırılmış bir meslek dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Her iki mesleğin ortak paydaları olsa da üst düzey yönetici asistanlığı daha çok insanı zorlayıcı niteliktedir. Meb sertifikalı Üst düzey yönetici asistanlığı unvanına sahip olan kişiler, hem resmi kurumlarda hem özel şirketlerde mesleklerini rahatlıkla icra edebilmektedirler.

Meb sertifikalı Üst düzey yönetici asistanlığı eğitimi ile özel bir kurum sertifikalı üst düzey yönetici asistanlığı arasındaki en büyük fark MEB onaylı sertifikanın resmi kurumlarda çalışabilmesi olarak açıklanabilir. Resmi kurumlarda mesleklerini icra edeceklerin sertifikalarını kesinlikle MEB onaylı almaları gerekmektedir.

Hakan YILDIRIM
Finans Direktörü
ADİL IŞIK HAZIR GİYİM MAĞAZACILIK

“ Yeni TTK’nın yürürlüğe girmesi, Yeni dünya düzeninde artık ülke ekonomilerinin birbirleriyle entegre olmaları, Mali işler ve Finans uygulamalarının Avrupa ile eşdeğer şekilde uygulanmasını zorunlu kılmıştır. Platform AKADEMİ’den almış olduğumuz eğitim hizmetlerini değerlendirdiğimizde, mali işler çalışanlarının, teknolojiyi en üst seviyede kullanmaları, şirketin varlıklarını koruyan, kaynaklarını doğru kullanan bir fikir anlayışına sa...

TAMAMLANAN KURUMSAL EĞİTİMLER