0212 275 67 50

EĞİTİM BLOGU

NEDEN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ

Son yıllarda Türkiyenin üretim, büyüme ve ihracat rakamlarına bakıldığında net bir şekilde göreceği üzere Türkiye dünya sıralamasında üst sıralara istikrarlı bir şekilde tırmanmakta olduğu açıkça görülmektedir. Bu gelişmelere paralel olarak yeterli seviyede, dış ticaret eğitimi almış, uzman personele olan ihtiyaç artarak devam etmektedir.

Hükümetin, son olarak, TİM ve Ekonomi Bakanlığı önerisi ile projelendirdiği “2023 yılında 500 milyar dolar ihracat” hedefi, donanımlı Dış Ticaret uzmanı ihtiyacını farklı bir boyuta taşımaktadır. Kalitenin, yoğun rekabetin ve bilgiye dayalı bir ekonominin giderek daha fazla hakim olduğu günümüz dünyasında uluslararası pazarlarda etkin ve verimli iş politikaları üretip, uzun vadeli ve kalıcı başarılar yakalamak isteyen firmalarda, Dış Ticaret Uzmanı açığı Türkiye ekonomisindeki hızlı büyümeye paralel olarak giderek artmaktadır.

Bu doğrultuda, Platform Akademi, Türkiye ekonomisinin büyümesine ve gelişmesine katkı sağlamak amacıyla firmaların ilk tercihleri olacak nitelikte, bilgili, donanımlı MEB sertifikalı uzmanlar yetiştirmek amacıyla Dış Ticaret Eğitimleri düzenleyerek, Dış Ticaret Uzmanları yetiştirmektedir.

Suat TANSU
Personel Daire Başkanı
MNG AIRLINES

“ Havacılık sektörü ulusal ve uluslararası denetimlere tabi, sıkça değişen kanun, yönetmelik ve uygulamalar, personelinde güncel olmasını zorunlu kılıyor. Bu doğrultuda Personelimizin yetkinliğini ve bilgilerini arttırmak amacıyla almış olduğumuz eğitimlerde Platform AKADEMİ’yi tercih ettik. Konusunda uzman eğitmenlerden aldığımız eğitimler, iç kontrol sistemimizi oluşturma konusunda bakış açımızı değiştirdi. “...

TAMAMLANAN KURUMSAL EĞİTİMLER