0212 275 67 50

EĞİTİM BLOGU

Akreditif İle İlgili Örnek Uygulamalar

İthalat yapacak bir firma olduğumuzu düşünelim. Öncelikle ilk yapmamız gereken ithal edeceğimiz mal için bir ithalatçı bulmak ve satış sözleşmesinin şartlarını belirlemek ve imzalamak olacaktır.

Sonrasında ise sözleşmeyi alıp bankaya gitmeli ve akreditif açmalıyız. Banka akreditif bedelini karşılayacak yeterliliğe sahip olduğumuzu görmek isteyecektir. Bunun için banka hesabından akreditif bedeli kadarını bloke eder. Bu işlem gerçekleştikten sonra satış sözleşmesine uygun bir akreditif hazırlanır.

Ve şimdi sıra ihracatçıya geliyor. Öncelikle ihracatçı ithalatçının açtığı akreditifin şartlarını kontrol etmelidir. Eğer akreditif şartları ihracatçıya uygun değil ise akreditif metninde revizyon ister yada akreditifin yerine getirilmesinin mevcut şartlar altında yerine getirmesinin olanaksız olduğunu belirterek işlemden vazgeçer. Eğer şartlar uygun ise belgeleri toplar ve ihbar bankasına sunar. İhbar bankası bu belgeleri inceleyip onayladıktan sonra sonucu amir bankaya bildirir. Amir banka bir kez daha akreditif şartlarını ve belgeleri inceler, uygun bulduktan sonra ödeme sorumluluğunu yerine getirip evrakları malları çekmek üzere ithalatçı firmaya ulaştırır.

Suat TANSU
Personel Daire Başkanı
MNG AIRLINES

“ Havacılık sektörü ulusal ve uluslararası denetimlere tabi, sıkça değişen kanun, yönetmelik ve uygulamalar, personelinde güncel olmasını zorunlu kılıyor. Bu doğrultuda Personelimizin yetkinliğini ve bilgilerini arttırmak amacıyla almış olduğumuz eğitimlerde Platform AKADEMİ’yi tercih ettik. Konusunda uzman eğitmenlerden aldığımız eğitimler, iç kontrol sistemimizi oluşturma konusunda bakış açımızı değiştirdi. “...

TAMAMLANAN KURUMSAL EĞİTİMLER