0212 275 67 50

EĞİTİM BLOGU

CFO’ların İşi Artık Daha Zor

CFO’lar, yani şirketlerdeki finans ve mali işlerin başındaki adamlar.

Çağdaş anlamda bu adamların görevi ekipleriyle birlikte,

-Muhasebe, Vergi, Bütçe ve Finansı yönetmek,

-Şirketin arlıklarını korumak, kaynaklarını verimli kullandırmak,

-Şirkette sağlıklı bir ERP yapısının oluşturulmasına katkıda bulunmak,

-Düzgün bir raporlama sistemi oluşturarak karar alıcıların ihtiyaçlarına cevap bulmak,

-Mali Tablolar Analizini yapmak,

-Şirketi finansal risklerden korumak, doğru yatırım kararları aldırmak.

Buraya kadar çok güzel, İyi bir finans eğitimi almış, çalışkan, analitik, iletişimi kuvvetli CFO bu görevleri yerine getirir.

Stratejik yönetim noktasında, iç ve dış yatırım kararlarının alınmasında, yatırım riski, kur riski, faiz riski CFO’ya ait, Peki son yıllarda ortaya çıkan jeopolitik risk kime ait? CEO’ya mı? Ekonomiste mi? CFO’ya mı?

Şirketler stratejik yönetim kararlarını 5 yıllık, 10 yıllık alırlar. 10 yıl önce Türkiye’nin komşu ülkeleri ile ya da karlı ekonomik ilişkiler içerisinde bulunduğu, Libya, Mısır, Suriye, Rusya gibi ülkelerle bu günkü ekonomik ilişkilerimizin geldiği noktayı kim tahmin etmelidir.

Hakan YILDIRIM
Finans Direktörü
ADİL IŞIK HAZIR GİYİM MAĞAZACILIK

“ Yeni TTK’nın yürürlüğe girmesi, Yeni dünya düzeninde artık ülke ekonomilerinin birbirleriyle entegre olmaları, Mali işler ve Finans uygulamalarının Avrupa ile eşdeğer şekilde uygulanmasını zorunlu kılmıştır. Platform AKADEMİ’den almış olduğumuz eğitim hizmetlerini değerlendirdiğimizde, mali işler çalışanlarının, teknolojiyi en üst seviyede kullanmaları, şirketin varlıklarını koruyan, kaynaklarını doğru kullanan bir fikir anlayışına sa...

TAMAMLANAN KURUMSAL EĞİTİMLER