0212 275 67 50

EĞİTİM BLOGU

Dış Ticaret Konu Anlatımı

Dış ticaret sektörünün eğitim kurumlarında eğitim gören “Dış Ticaret Uzmanı, Dış Ticaret Uzman Yardımcısı, Dış Ticaret Personeli” unvanı adayı olan bireylerin, genel itibari ile sorumlu kılındıkları ders konuları aşağıdaki gibidir.

- Genel Muhasebe
- Matematik - 1
- İktisat Bilimlerine Giriş 
- İdari Hukuk 
- Uluslararası Hukuk
- Uluslararası İlişkiler
- Mesleki Yabancı Dil 
- Bilgisayarlı Muhasebe
- Temel Bilgi Teknolojileri
- Ticari Hukuk


Dış ticaret sektörüne nitelikli personel ya da idareciler yetiştirebilmek amacı ile verilen dış ticaret ders notları ve dış ticaret eğitimi, ülke ekonomisinin ilerleyişinin sürdürebilirliği ile ilintili olan cari açığın cari fazlalığa dönüştürülme sürecine katkı sağlamaya yönelik dış ticaret kursu olarak algılanabilir. Bu algının değiştirilmeden devam ettirilmesi, ulusal ekonominin çıkarları gözetilerek yetiştirilen dış ticaret personelinin sorumluluk bilincinin farkındalığı ile ilgili olarak gerek kamu sektöründe, gerek özel sektörde sorun yaşanmayacaktır.


Dış ticaretin temelinin personel olduğu bilincinin yerleştirilmesi, dış ticaret eğitimleri ve sertifikasyonlarının ne denli önemli olduğuna dair genel bir kanı oluşturacaktır.

Hakan YILDIRIM
Finans Direktörü
ADİL IŞIK HAZIR GİYİM MAĞAZACILIK

“ Yeni TTK’nın yürürlüğe girmesi, Yeni dünya düzeninde artık ülke ekonomilerinin birbirleriyle entegre olmaları, Mali işler ve Finans uygulamalarının Avrupa ile eşdeğer şekilde uygulanmasını zorunlu kılmıştır. Platform AKADEMİ’den almış olduğumuz eğitim hizmetlerini değerlendirdiğimizde, mali işler çalışanlarının, teknolojiyi en üst seviyede kullanmaları, şirketin varlıklarını koruyan, kaynaklarını doğru kullanan bir fikir anlayışına sa...

TAMAMLANAN KURUMSAL EĞİTİMLER