0212 275 67 50

EĞİTİM BLOGU

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ İÇİN NELER ÖNEMLİDİR?

Eğitici yani eğitmen toplumun ihtiyacı olan her meslek grubu için eğitim veren ve o işin nasıl yapılması gerektiğini öğreten kişidir. Bu kişi son derece sabırlı ve titiz olmalıdır. Çünkü hiçbir şey bilmeyen bir kişiye sıfırdan ihtiyacı olan bilgileri ve donanımları kazandırmak son derece fazla zaman ve emek alan bir şeydir. Eğiticinin öğrencilere daha faydalı olabilmesi için ilk önce eğiticinin çok iyi bir şekilde eğitilmesi gerekir. Buna özellikle gelişmiş batı ülkeleri çok büyük önem vermektedir. Bir toplumda iyi eğtilmiş öğretmenler olmadığı sürece o toplum ileri gidemez ve olduğu yerde çakılıp kalmaya mecbur kalır.

Eğiticiler ilerici ve ilerlemeci olmalılardır. Yeni teknolojik gelişmelere ve bunların kullanılmasına özen göstermelilerdir ve onları yakından takip etmelidirler.

Anlattığımız şekilde bu kadar zor bir mesleği layıkı ile yerine getirebilecek bireyleri yetiştirmek sosyal devletin ve hayırsever bireylerin birinci önceliği olmalıdır.

Platform Akademi Eğiticinin eğitimi programımıza sizide davet ediyoruz.

Hakan YILDIRIM
Finans Direktörü
ADİL IŞIK HAZIR GİYİM MAĞAZACILIK

“ Yeni TTK’nın yürürlüğe girmesi, Yeni dünya düzeninde artık ülke ekonomilerinin birbirleriyle entegre olmaları, Mali işler ve Finans uygulamalarının Avrupa ile eşdeğer şekilde uygulanmasını zorunlu kılmıştır. Platform AKADEMİ’den almış olduğumuz eğitim hizmetlerini değerlendirdiğimizde, mali işler çalışanlarının, teknolojiyi en üst seviyede kullanmaları, şirketin varlıklarını koruyan, kaynaklarını doğru kullanan bir fikir anlayışına sa...

TAMAMLANAN KURUMSAL EĞİTİMLER