0212 275 67 50

EĞİTİM BLOGU

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ KURSU

Eğitici belirli amaçlar doğrultusunda istenilen kazanımları belirli bir topluluğun davranışlarına yerleştiren kişidir. Bu görevi layıkıyla sürdürmesi için gerekli görülürse alanında uzman olmuş kişilerden destek alınmalıdır. Eğiticinin eğitimi kursu bu amaçla hizmete sunulmuştur. Kursta bilgi, kavrama ve uygulama düzeyindeki eğitimlerin nasıl olması gerektiği konusunda eğiticiler bilinçlendirilmektedir ve kurs sonunda alınan eğitim MEB sertifikası ile belgelendirilmektedir.

Yaşamın her alanında eğitim temel alınmıştır. Her öğretmen eğiticidir ama her eğitici öğretmen değildir. Bir konuda uzmansınızdır ancak bu uzmanlığınızı üçüncü kişilere aktaramazsınız. Eğitim verdiğiniz kişiler içerisinde zor insanlar, zor anlayanlar, eğitimi farklı noktaya çekenler vardır. Bu noktada tekniği alırsanız ve bunu deneyimle pekiştirseniz ortada hiçbir sıkıntı kalmaz siz artık iyi bir eğitmensinizdir. Eğitici olabilmek için ilgili alanlar bazında açılan eğiticinin eğitimi kursuna katılmak ve yeterlilik belgesi olan sertifikayı almak faydalı olacaktır. 

Suat TANSU
Personel Daire Başkanı
MNG AIRLINES

“ Havacılık sektörü ulusal ve uluslararası denetimlere tabi, sıkça değişen kanun, yönetmelik ve uygulamalar, personelinde güncel olmasını zorunlu kılıyor. Bu doğrultuda Personelimizin yetkinliğini ve bilgilerini arttırmak amacıyla almış olduğumuz eğitimlerde Platform AKADEMİ’yi tercih ettik. Konusunda uzman eğitmenlerden aldığımız eğitimler, iç kontrol sistemimizi oluşturma konusunda bakış açımızı değiştirdi. “...

TAMAMLANAN KURUMSAL EĞİTİMLER