0212 275 67 50

EĞİTİM BLOGU

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ KURSU

Eğitici belirli amaçlar doğrultusunda istenilen kazanımları belirli bir topluluğun davranışlarına yerleştiren kişidir. Bu görevi layıkıyla sürdürmesi için gerekli görülürse alanında uzman olmuş kişilerden destek alınmalıdır. Eğiticinin eğitimi kursu bu amaçla hizmete sunulmuştur. Kursta bilgi, kavrama ve uygulama düzeyindeki eğitimlerin nasıl olması gerektiği konusunda eğiticiler bilinçlendirilmektedir ve kurs sonunda alınan eğitim MEB sertifikası ile belgelendirilmektedir.

Yaşamın her alanında eğitim temel alınmıştır. Her öğretmen eğiticidir ama her eğitici öğretmen değildir. Bir konuda uzmansınızdır ancak bu uzmanlığınızı üçüncü kişilere aktaramazsınız. Eğitim verdiğiniz kişiler içerisinde zor insanlar, zor anlayanlar, eğitimi farklı noktaya çekenler vardır. Bu noktada tekniği alırsanız ve bunu deneyimle pekiştirseniz ortada hiçbir sıkıntı kalmaz siz artık iyi bir eğitmensinizdir. Eğitici olabilmek için ilgili alanlar bazında açılan eğiticinin eğitimi kursuna katılmak ve yeterlilik belgesi olan sertifikayı almak faydalı olacaktır. 

Hakan YILDIRIM
Finans Direktörü
ADİL IŞIK HAZIR GİYİM MAĞAZACILIK

“ Yeni TTK’nın yürürlüğe girmesi, Yeni dünya düzeninde artık ülke ekonomilerinin birbirleriyle entegre olmaları, Mali işler ve Finans uygulamalarının Avrupa ile eşdeğer şekilde uygulanmasını zorunlu kılmıştır. Platform AKADEMİ’den almış olduğumuz eğitim hizmetlerini değerlendirdiğimizde, mali işler çalışanlarının, teknolojiyi en üst seviyede kullanmaları, şirketin varlıklarını koruyan, kaynaklarını doğru kullanan bir fikir anlayışına sa...

TAMAMLANAN KURUMSAL EĞİTİMLER