0212 275 67 50

EĞİTİM BLOGU

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ NASIL VERİLMELİDİR ?

En zor eğitim alanlarından birisi olan eğiticinin eğitimi en fazla özen gösterilmesi gereken konudur. Çünkü ülkemizde bu sorun çok ciddi boyutlardadır. Eğiticinin bir diğer adı da öğretmendir. Bir öğretmen kurslarda ve okullarda öğrencileri eğiterek onları bilgilendiren kişidir. Bir öğretmenin donanımı ne kadar iyi olursa öğrencileri de o kadar iyi yetiştirebilir ve topluma örnek olacak bireyler yetiştirir. Bu bireyler ülkenin gelişmesinde ve ilerlemesinde büyük rol oynar. Bir ülkenin öğretmenleri yani eğiticileri ne kadar iyi olursa o ülke o kadar hızlı ve istikrarlı yetişir.

 

İşte bu kadar önemli olan bir mesleğin yetiştirilmesi için özel olarak çalışan ve diğer meslek dallarına göre daha fazla özenli ve titiz çalışılması gereken meslek gurubu da eğiticinin eğitimi mesleğidir. Bu eğitim alanında eğitilenlere yaratıcı ve bilinçli bir şekilde dersler verilmektedir. Bu iş bir dokturun, bir avukatın veya bir mühendisin eğitilmesinden daha ciddiye alınması gereken bir konudur.

Platform Akademi EĞİTİM TAKVİMİmizi inceleyebilirsiniz.

Suat TANSU
Personel Daire Başkanı
MNG AIRLINES

“ Havacılık sektörü ulusal ve uluslararası denetimlere tabi, sıkça değişen kanun, yönetmelik ve uygulamalar, personelinde güncel olmasını zorunlu kılıyor. Bu doğrultuda Personelimizin yetkinliğini ve bilgilerini arttırmak amacıyla almış olduğumuz eğitimlerde Platform AKADEMİ’yi tercih ettik. Konusunda uzman eğitmenlerden aldığımız eğitimler, iç kontrol sistemimizi oluşturma konusunda bakış açımızı değiştirdi. “...

TAMAMLANAN KURUMSAL EĞİTİMLER