0212 275 67 50

EĞİTİM BLOGU

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ VE ÖNEMİ

Bir bireyin ileride hayatını devam ettirebilmesi , ülkesine ve milletine faydalı olabilmesi için öncelikle vatanına ve milletine bağlı, ahlaklı ve dürüst biri olabilmesi gerekmektedir. Bu erdemleri ona ilk önce aile içinde anne ve baba vermelidir daha sonra ise bu görevi okullardaki ve kurslardaki eğiticiler onlara vermelidir. Bu sayede toplumda dürüst ve çalışkan bireyler yetiştirilebilir. Bunun için eğiticilere büyük iş düşmektedir.

 

Eğiticinin eğitimi diğer meslek dallarına göre daha çok önem verilerek verilmelidir. Eğiticilere yanlızca teorik bilgiler değil aynı zamanda da pratik yani hayatta uygulayabilecekleri bilgiler öğretilmelidir. Bu sayede bu eğiticiler de ileride mesleklerini ellerine aldıkları zaman kendi öğrencilerine de aynı şeyleri öğretebilerler ve toplum hızlı bir şekilde kalkınabilir. Hayatın her alanında bilgi sahibi olan eğiticiler öğrencilerinin hayatlarını kolaylaştırırlar ve ülkelerine faydalı olmaları için ister istemez onlara gerekli bilgiyi ve ruhu aşılarlar. Eğiticiler ne kadar iyi eyitilmiş olurlarsa ileride doktorlar, avukatlar, mühendisler kısacası her meslek grubundan insan  o kadar donanımlı ve bilgili olur.

Suat TANSU
Personel Daire Başkanı
MNG AIRLINES

“ Havacılık sektörü ulusal ve uluslararası denetimlere tabi, sıkça değişen kanun, yönetmelik ve uygulamalar, personelinde güncel olmasını zorunlu kılıyor. Bu doğrultuda Personelimizin yetkinliğini ve bilgilerini arttırmak amacıyla almış olduğumuz eğitimlerde Platform AKADEMİ’yi tercih ettik. Konusunda uzman eğitmenlerden aldığımız eğitimler, iç kontrol sistemimizi oluşturma konusunda bakış açımızı değiştirdi. “...

TAMAMLANAN KURUMSAL EĞİTİMLER