0212 275 67 50

EĞİTİM BLOGU

FİNANS UZMANI VERGİ KONUSUNDA DA BİLGİ SAHİBİ OLMALIDIR

İyi bir finans uzmanı, finansal piyasalar ve muhasebe uygulamalarının yanı sıra vergi uygulamaları konusunda da bilgi sahibi olmalıdır. Sahip olduğu bu artı finans uzmanını, diğer uzmanlardan bir adım öne çıkaracaktır.

Birçok eğitim kurumunun vermiş olduğu Finans eğitimlerini incelediğimizde, eğitim içeriklerinde vergi uygulamalarına yer verilmediğini görmekteyiz. Oysaki finans uzmanı işletmenin tahmini nakit akış tablolarında hazırlamaktadır. Nakit akış tablolarında vergi ödemeleri, nakit çıkışı yaratan bir kalemdir. KDV, Muhtasar, Geçici Vergi, Kurumlar Vergisi ödemelerinin yan sıra ani olarak yapılan taşınmaz, iştirak hisse satışı gibi özellikli durumlarına göre ekstra vergi yaratan ya da vergi istisnası kapsamına giren durumlar işletmenin nakit akışını etkilemektedir. Diğer taraftan kar dağıtımı stopajı, Yönetim kurulu ve personele dağıtılan primlerin gelir vergisi kesintileri şirketin para pozisyonunu ayarlayan finans uzmanının bilmesi gereken konulardan bazıları olarak görünmektedir.

İyi bir finans eğitimi almak isteyen adaylar, daha nitelikli olarak uzmanlaşmak istiyorlarsa vergi uygulamalarını da içeren Finans Uzmanlı eğitimlerini tercih ederlerse her zaman fark yaratıp, işletmeler tarafından tercih edilirler.

Suat TANSU
Personel Daire Başkanı
MNG AIRLINES

“ Havacılık sektörü ulusal ve uluslararası denetimlere tabi, sıkça değişen kanun, yönetmelik ve uygulamalar, personelinde güncel olmasını zorunlu kılıyor. Bu doğrultuda Personelimizin yetkinliğini ve bilgilerini arttırmak amacıyla almış olduğumuz eğitimlerde Platform AKADEMİ’yi tercih ettik. Konusunda uzman eğitmenlerden aldığımız eğitimler, iç kontrol sistemimizi oluşturma konusunda bakış açımızı değiştirdi. “...

TAMAMLANAN KURUMSAL EĞİTİMLER