0212 275 67 50

EĞİTİM BLOGU

FİNANS YÖNETİMİ VE FİNANS EĞİTİMİ

Bir işletmede kar amacı güdülsün güdülmesin, Finans Yönetimi olmazsa olmaz birimlerdendir. İşletmelerin,  karlılıklarını en iyi şekilde tespit etmeleri, doğru yatırım kararı alabilmeleri, büyümelerini sağlıklı ölçmeleri için İyi bir finans yöneticisi ile çalışmaları gerekmektedir.

Güçlü bir finans yöneticisinin de iyi bir finans eğitimi alması, Muhasebe, Maliyet, Bütçe, İşletme Finansmanı gibi konulara iyi derecede hakim olması kendisini diğerlerinden bir adım öne çıkarmaktadır. Yüksek kalitede bir finans eğitimi ulusal ve uluslararası düzeyde bütün finansal kararları verebilecek  donanımı sağlayacak şekilde verilmelidir.

Platform Akademi olarak Finans Eğitimini aşağıdaki başlıklarda ele alıyoruz:

 

 • M.E.B. Sertifikalı Uygulamalı Finans Yönetimi Uzmanlık Eğitimi
 • Uluslararası Muhasebe Standartları Ve Denetim Uzmanlığı Sertifika Programı
 • Uygulamalı Temel Muhasebe Uzmanlığı Eğitimi
 • Finansçı Olmayan Yöneticiler İçin Temel Finans Eğitimi
 • Yeni Türk Ticaret Kanununun Getirdiği Yenilikler
 • Dönemsonu Kapanış İşlemleri Ve Muhasebe Uygulamaları Eğitimi
 • Proje Finansmanı Teknikleri Eğitimi
 • Excelde Finans Uygulamaları Eğitimi
 • İşletme Bütçelerı Ve Bütçe Kontrol Teknıklerı
 • Genel Muhasebe Ve Temel Vergi Mevzuatı Eğitimi
 • Yönetim Muhasebesi
 • Kredi Analizi Ve Kredi Yönetimi
 • Finansal İç Denetim Ve Kontrol
 • Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Ve Eki Mali Tabloların Hazırlanması
 • Finansal Planlama Teknikleri Eğitimi
 • Stratejik Maliyet Yönetimi Ve Maliyet Muhasebesi
 • Etkin Tahsilât Becerisi
 • Bilanço Okuma Teknikleri Ve Makyajlanmış Bilançoların Tespiti Eğitimi
 • Mali Tablolar Analizi

 

Hakan YILDIRIM
Finans Direktörü
ADİL IŞIK HAZIR GİYİM MAĞAZACILIK

“ Yeni TTK’nın yürürlüğe girmesi, Yeni dünya düzeninde artık ülke ekonomilerinin birbirleriyle entegre olmaları, Mali işler ve Finans uygulamalarının Avrupa ile eşdeğer şekilde uygulanmasını zorunlu kılmıştır. Platform AKADEMİ’den almış olduğumuz eğitim hizmetlerini değerlendirdiğimizde, mali işler çalışanlarının, teknolojiyi en üst seviyede kullanmaları, şirketin varlıklarını koruyan, kaynaklarını doğru kullanan bir fikir anlayışına sa...

TAMAMLANAN KURUMSAL EĞİTİMLER