0212 275 67 50

EĞİTİM BLOGU

FİRMALAR İÇİN KURUMSAL EĞİTİMLER

Firmalar için en önemli olan ve özel olarak hazırlık yapılan, istenilen konularda eğitimlerin sunulduğu bir hizmettir. Kurumsal eğitimler sadece dışarıdan destek alınarak değil, kurum içerisinde de verilmektedir. Personellere en uygun şekilde hazırlanan ve yarar sağlayacağı düşünülerek gerekli eksiklikleri ortadan kaldırmak ve motivasyonun artmasını sağlamak amacıyla kurum içerisinde eğitimler verilmektedir.

 

Eğitimler kurumsal firmalarda üzerinde durulması gereken ve önemli etkenler arasında yer almaktadır. Kurumsal şirketler belli periyotlar ile üst düzey yöneticilerinden, personellerine kadar birçok farklı konuda eğitimler vermelidir. Eğitimler içerisinde motivasyon arttırmak, takım çalışmaları, liderlik, koçluk, etkili iletişim ile pozitif yönde katkılar sağlanabilmektedir. Kurumsal firmalar tarafından eğitim konusunda yapılan uygulamalar katkı sağlayacağı gibi uzun vadeli düşünüldüğü zaman en iyi yatırım yolu ve çalışma alanında yarar sağlayacak bir faktör olarak da görülmektedir. Kurumsal eğitimlerde personellerin eksikleri ve artı yönde katkı sağlayacak konular üzerinde durulması dışında, firma hakkında başarı sağlayacak yollar için de personellerin fikirlerinin alınması ve onlarında düşüncelerinin firma açısından ne kadar önemli olduğunun hissettirilmesi motivasyon için yarar sağlayacak maddeler arasında yer almaktadır.

 

Şirket içi eğitimler uygulamalı ve seçilen konular üzerinde olması eğitimcilere verilecek bilgilerin daha iyi aktarılmasında da yardımcı olmaktadır. Firma, kurum dışı eğitim almak istiyorsa eğer, bu konuda gerekli desteği alacağı yer ile eğitim süresi, eğitim içeriği ve gerekli ayrıntıları belirleyerek eğitimin çalışanlarına aktarılmasını sağlayabilir. 

Hakan YILDIRIM
Finans Direktörü
ADİL IŞIK HAZIR GİYİM MAĞAZACILIK

“ Yeni TTK’nın yürürlüğe girmesi, Yeni dünya düzeninde artık ülke ekonomilerinin birbirleriyle entegre olmaları, Mali işler ve Finans uygulamalarının Avrupa ile eşdeğer şekilde uygulanmasını zorunlu kılmıştır. Platform AKADEMİ’den almış olduğumuz eğitim hizmetlerini değerlendirdiğimizde, mali işler çalışanlarının, teknolojiyi en üst seviyede kullanmaları, şirketin varlıklarını koruyan, kaynaklarını doğru kullanan bir fikir anlayışına sa...

TAMAMLANAN KURUMSAL EĞİTİMLER