0212 275 67 50

EĞİTİM BLOGU

FİNANSAL PLANLAMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Finansal planlama önceki zamanlarda sınırlı alanlara hitap etmesine rağmen günümüzde oldukça önemli bir yere sahip. İşletmelerin fon ihtiyaçlarının karşılanması eskiden finansal planlama olarak bilinmekteydi. Günümüzde geniş kapsamlı bir şekilde yöneticiler ve personel finansal anlamda sorumluluklara sahipler. Finansal araçların doğru kullanılması ve analiz tekniklerinin bilinmesi gerekmektedir. Finansal planlama teknikleri ile yönetimin verimliliği artmaktadır. Başarı oranının artmasıyla birlikte ekonomik anlamda yükselme de sağlanmaktadır.

Elde edilen gelir ve giderlerin iyi bir şekilde değerlendirilmesinin yapışması finansal planlama teknikleri eğitimi ile sağlanmaktadır. Hesaplamalara dayalı bu işlemi rastgele olarak yapmak zarara uğramanıza neden olabilir. Finansal planlama işletme faaliyetlerinin yerine getirilip getirilmediğinin daha önceden ortaya çıkarılmasını sağlamaktadır.

Finansal olarak yapılan tahminler sonucunda gerekli çözüm yolları düşünülerek sorunların kolayca çözümlenmesi sağlanır. Farklı yöntemler kullanılarak finansal planlama yapılabilmektedir. Bu yöntemlerin uygulanması sırasında bütçenin doğru olarak kullanılması gerekmektedir. Ayrıca yöntemlerin doğru olarak uygulanabilmesi için gerekli bilgi ve donanıma sahip olmanız gereklidir. Finansal planlama teknikleri eğitimleri ile finansal kararlarda söz sahibi olmak yöneticiler açısından hiç de zor değildir.

Hakan YILDIRIM
Finans Direktörü
ADİL IŞIK HAZIR GİYİM MAĞAZACILIK

“ Yeni TTK’nın yürürlüğe girmesi, Yeni dünya düzeninde artık ülke ekonomilerinin birbirleriyle entegre olmaları, Mali işler ve Finans uygulamalarının Avrupa ile eşdeğer şekilde uygulanmasını zorunlu kılmıştır. Platform AKADEMİ’den almış olduğumuz eğitim hizmetlerini değerlendirdiğimizde, mali işler çalışanlarının, teknolojiyi en üst seviyede kullanmaları, şirketin varlıklarını koruyan, kaynaklarını doğru kullanan bir fikir anlayışına sa...

TAMAMLANAN KURUMSAL EĞİTİMLER