0212 275 67 50

EĞİTİM BLOGU

FİNANSAL PLANLAMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Finansal planlama önceki zamanlarda sınırlı alanlara hitap etmesine rağmen günümüzde oldukça önemli bir yere sahip. İşletmelerin fon ihtiyaçlarının karşılanması eskiden finansal planlama olarak bilinmekteydi. Günümüzde geniş kapsamlı bir şekilde yöneticiler ve personel finansal anlamda sorumluluklara sahipler. Finansal araçların doğru kullanılması ve analiz tekniklerinin bilinmesi gerekmektedir. Finansal planlama teknikleri ile yönetimin verimliliği artmaktadır. Başarı oranının artmasıyla birlikte ekonomik anlamda yükselme de sağlanmaktadır.

Elde edilen gelir ve giderlerin iyi bir şekilde değerlendirilmesinin yapışması finansal planlama teknikleri eğitimi ile sağlanmaktadır. Hesaplamalara dayalı bu işlemi rastgele olarak yapmak zarara uğramanıza neden olabilir. Finansal planlama işletme faaliyetlerinin yerine getirilip getirilmediğinin daha önceden ortaya çıkarılmasını sağlamaktadır.

Finansal olarak yapılan tahminler sonucunda gerekli çözüm yolları düşünülerek sorunların kolayca çözümlenmesi sağlanır. Farklı yöntemler kullanılarak finansal planlama yapılabilmektedir. Bu yöntemlerin uygulanması sırasında bütçenin doğru olarak kullanılması gerekmektedir. Ayrıca yöntemlerin doğru olarak uygulanabilmesi için gerekli bilgi ve donanıma sahip olmanız gereklidir. Finansal planlama teknikleri eğitimleri ile finansal kararlarda söz sahibi olmak yöneticiler açısından hiç de zor değildir.

Suat TANSU
Personel Daire Başkanı
MNG AIRLINES

“ Havacılık sektörü ulusal ve uluslararası denetimlere tabi, sıkça değişen kanun, yönetmelik ve uygulamalar, personelinde güncel olmasını zorunlu kılıyor. Bu doğrultuda Personelimizin yetkinliğini ve bilgilerini arttırmak amacıyla almış olduğumuz eğitimlerde Platform AKADEMİ’yi tercih ettik. Konusunda uzman eğitmenlerden aldığımız eğitimler, iç kontrol sistemimizi oluşturma konusunda bakış açımızı değiştirdi. “...

TAMAMLANAN KURUMSAL EĞİTİMLER