0212 275 67 50

EĞİTİM BLOGU

İnsan Kaynağı Planlaması Yapma

İnsan kaynağı planlaması, işletmelerin ihtiyaç duyacağı personellerin niteliklerini önceden belirleyerek doğru zamanda doğru yeteneklere sahip kişilere sahip olma sürecidir. İşletmelerin gelecekte istihdam edeceği personeli önceden belirlemesidir. Bu planlama sayesinde insan kaynaklarına yapılan yatırımların yeteri derecede geri dönüşümü sağlanmış olacaktır.

İnsan kaynaklarının planlanma aşamasında organizasyonların insan kaynakları eğitimi almış kişileri bünyelerinde bulundurmaları ya da çalışanlarından bazılarını bu kurslara ve özellikle MEB sertifikalı insan kaynakları eğitimi kurslarına göndermeleri önem arz etmektedir.

İnsan kaynakları planlaması ile işletmelerin istihdam edeceği çalışanların özellikleri daha önceden ayrıntılı bir şekilde belirlendiği için adaylar arasında daha kolay ve sağlıklı bir seçim yapabilme imkânı sağlanır. Bu sayede çalışanlardan yüksek verim sağlanacağı gibi çalışanlarında memnuniyet derecesinin yüksek olması sağlanmış olur. Planlama çalışması yapılırken işletmenini bugünkü ve geleceğe dönük potansiyeli göz önünde bulundurulması gerekir.

İnsan kaynakları yönetimi günümüzde yoğun rekabet ortamı içerisinde işletmelerin devamlılık, karlılık ve büyüme alanlarında gelişme gösterebilmeleri açısından, İK eğitimi önemli bir yer kazanmıştır.

Suat TANSU
Personel Daire Başkanı
MNG AIRLINES

“ Havacılık sektörü ulusal ve uluslararası denetimlere tabi, sıkça değişen kanun, yönetmelik ve uygulamalar, personelinde güncel olmasını zorunlu kılıyor. Bu doğrultuda Personelimizin yetkinliğini ve bilgilerini arttırmak amacıyla almış olduğumuz eğitimlerde Platform AKADEMİ’yi tercih ettik. Konusunda uzman eğitmenlerden aldığımız eğitimler, iç kontrol sistemimizi oluşturma konusunda bakış açımızı değiştirdi. “...

TAMAMLANAN KURUMSAL EĞİTİMLER