0212 275 67 50

EĞİTİM BLOGU

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ NEDİR?

Üretim ya da verilen hizmetlerin, servislerin; kurumların temel varlık nedeni olan kârlılık hedefine doğru ulaşabilmek için gerekli olan insan gücünün temsili kavramı olan insan kaynakları, hiyerarşik yapısı içerisinde tek el yöneticiden, en alt kademedeki işçiye varana kadar tüm süreç ve sorumlulukları kapsar.

 

İnsan kaynakları eğitimi http://www.platformakademi.com/insan-kaynaklari-egitimleri.html almış bireylerin çalıştığı ayrı bir iş sektörü olan insan kaynakları yönetimi, organizasyon yönetimi, personel idaresi, işgücü yönetimi ve endüstriyel yönetim gibi temel birkaç kapsamdan meydana gelmektedir.
Sektöre nitelikli personel ve idareciler yetiştirebilmek amacı ile üniversitelerin ilgili bölümlerinde yüksek öğretim dersleri verilmektedir. Özel sektörde yer alan firmalar arasından ise bu eksiği Platform Akademi gibi sektörün lider kuruluşları; verdiği insan kaynakları kursu ile gidermektedir.

 

İş hayatının kalitesini belirlemeyi, kaliteyi yükseltmeyi ve işçi verimliliğini maksimum düzeye çekebilmeyi amaçlayan insan kaynakları yönetimi süreci, dikkatli davranılması gereken ve uzmanlık sahibi olmadan girişilmesi pek sağlıklı olmayan bir sektördür. Sektörel özellikler bakımından insan kaynakları yönetimi, iş hayatında idareci ve çalışanların doğrudan etkilendiği ikincil departman niteliğindedir. 

Hakan YILDIRIM
Finans Direktörü
ADİL IŞIK HAZIR GİYİM MAĞAZACILIK

“ Yeni TTK’nın yürürlüğe girmesi, Yeni dünya düzeninde artık ülke ekonomilerinin birbirleriyle entegre olmaları, Mali işler ve Finans uygulamalarının Avrupa ile eşdeğer şekilde uygulanmasını zorunlu kılmıştır. Platform AKADEMİ’den almış olduğumuz eğitim hizmetlerini değerlendirdiğimizde, mali işler çalışanlarının, teknolojiyi en üst seviyede kullanmaları, şirketin varlıklarını koruyan, kaynaklarını doğru kullanan bir fikir anlayışına sa...

TAMAMLANAN KURUMSAL EĞİTİMLER