0212 275 67 50

EĞİTİM BLOGU

İnsan Kaynaklarında İş Hukuku

Sosyal güvenlik, toplumu oluşturan her bireyin doğumundan ölümüne kadar hayatı boyunca ilgilendirir. İşletmelerin insan kaynakları bölümlerinin faaliyetleri çalışanların sosyal güvenlik sistemiyle ilişkilerini düzenlemektedir. İnsan kaynakları eğitimi çalışan ile sosyal güvenlik kurumu arasındaki ilişkileri yapılandırılması ve yeniliklerin takibiyle karşılıklı iletişimin sağlanmasına olanak tanır.

İk eğitimi içerik olarak, yeni sosyal güvenlik reformuna uygun işleyişi takip etmek, özel sektör işverenlerin yükümlülüklerini yerine getirme konusunda zorlanmadan işlemlerin yapılmasını sağlamak, iş yerinin ve sigortalının bildirimi, prime esas kazanç, prim hesaplama, prim belgelendirme, iş hukuku olarak, personel iş bildirim tarihleri, kıdem tazminatı hesaplama, ihbar tazminatı hesaplama, puantaj uygulama ve ödenmesi konusunda işlemlerin kolay uygulanmasını sağlamaktır.

İş hayatındaki büyük gelişim şirketlerin insan kaynakları yönetimine ihtiyaç duymasına neden olmuştur. Böylece şirketler çalışanları hakkında yakından bilgi sahi olabilmekte, uzman ve ihtiyaca uygun personel bulma ve istihdam etme konularından etkin bir politika yürütebilmektedirler. Meb sertifikalı insan kaynakları eğitimleri uzman kadro ve eğitim içeriklerinin kalitesi bakımından öncelikli gelmektedir.

Hakan YILDIRIM
Finans Direktörü
ADİL IŞIK HAZIR GİYİM MAĞAZACILIK

“ Yeni TTK’nın yürürlüğe girmesi, Yeni dünya düzeninde artık ülke ekonomilerinin birbirleriyle entegre olmaları, Mali işler ve Finans uygulamalarının Avrupa ile eşdeğer şekilde uygulanmasını zorunlu kılmıştır. Platform AKADEMİ’den almış olduğumuz eğitim hizmetlerini değerlendirdiğimizde, mali işler çalışanlarının, teknolojiyi en üst seviyede kullanmaları, şirketin varlıklarını koruyan, kaynaklarını doğru kullanan bir fikir anlayışına sa...

TAMAMLANAN KURUMSAL EĞİTİMLER