0212 275 67 50

EĞİTİM BLOGU

İnsan Kaynaklarında İş Hukuku

Sosyal güvenlik, toplumu oluşturan her bireyin doğumundan ölümüne kadar hayatı boyunca ilgilendirir. İşletmelerin insan kaynakları bölümlerinin faaliyetleri çalışanların sosyal güvenlik sistemiyle ilişkilerini düzenlemektedir. İnsan kaynakları eğitimi çalışan ile sosyal güvenlik kurumu arasındaki ilişkileri yapılandırılması ve yeniliklerin takibiyle karşılıklı iletişimin sağlanmasına olanak tanır.

İk eğitimi içerik olarak, yeni sosyal güvenlik reformuna uygun işleyişi takip etmek, özel sektör işverenlerin yükümlülüklerini yerine getirme konusunda zorlanmadan işlemlerin yapılmasını sağlamak, iş yerinin ve sigortalının bildirimi, prime esas kazanç, prim hesaplama, prim belgelendirme, iş hukuku olarak, personel iş bildirim tarihleri, kıdem tazminatı hesaplama, ihbar tazminatı hesaplama, puantaj uygulama ve ödenmesi konusunda işlemlerin kolay uygulanmasını sağlamaktır.

İş hayatındaki büyük gelişim şirketlerin insan kaynakları yönetimine ihtiyaç duymasına neden olmuştur. Böylece şirketler çalışanları hakkında yakından bilgi sahi olabilmekte, uzman ve ihtiyaca uygun personel bulma ve istihdam etme konularından etkin bir politika yürütebilmektedirler. Meb sertifikalı insan kaynakları eğitimleri uzman kadro ve eğitim içeriklerinin kalitesi bakımından öncelikli gelmektedir.

Suat TANSU
Personel Daire Başkanı
MNG AIRLINES

“ Havacılık sektörü ulusal ve uluslararası denetimlere tabi, sıkça değişen kanun, yönetmelik ve uygulamalar, personelinde güncel olmasını zorunlu kılıyor. Bu doğrultuda Personelimizin yetkinliğini ve bilgilerini arttırmak amacıyla almış olduğumuz eğitimlerde Platform AKADEMİ’yi tercih ettik. Konusunda uzman eğitmenlerden aldığımız eğitimler, iç kontrol sistemimizi oluşturma konusunda bakış açımızı değiştirdi. “...

TAMAMLANAN KURUMSAL EĞİTİMLER