0212 275 67 50

EĞİTİM BLOGU

İNSAN KAYNAKLARININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ

İnsan kaynakları alanı son yıllarda gelişmekte olan bir alandır. İnsan kaynakları eğitimi ve geliştirilmesinin temel nedeni olarak hali hazırda bulunan işgören insan potansiyelini geliştirmektir. İşletmelerin verimlerini arttırmaları da bu potansiyelin gelişmesi ile doğru orantılı olarak ilerlemektedir. Bu bağlamda düşünecek olursak insan kaynakları eğitiminin işletmelerin verimliliği, çalışanların doyumu, kalite gibi unsurları arttırmak için önemli bir yere sahip olduğunu görebiliriz.

 

İşletmelerde çalışanlarla ilgilenmek, insan kaynaklarının bir fonksiyonu olduğu bir gerçektir. İK eğitimi sayesinde günümüzün amansız rekabet ortamında işletmelerin iyi yetişmiş, üretici ve eğitilmiş insan gücüne sahip olmaları diğer firmalardan bir adım önde yer almalarını sağlayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

 

Eğitimde tezsiz yüksek lisans yaparak insan kaynaklarını geliştirme alanında bilgi, başarı ve uzmanlık kazanmak isteyen üniversite mezunu bireyler için uygun bir program olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sayede gün geçtikçe daha önemli bir yere sahip olan insan kaynakları alnında işletmelere yol gösterici çalışmalar ve öneriler sunulabilir. Ayrıca bu alanda kendini geliştirmek isteyen bireyler MEB sertifikalı insan kaynakları eğitimi yardımıyla da bu konu hakkında uzmanlık kazanabilirler.

Hakan YILDIRIM
Finans Direktörü
ADİL IŞIK HAZIR GİYİM MAĞAZACILIK

“ Yeni TTK’nın yürürlüğe girmesi, Yeni dünya düzeninde artık ülke ekonomilerinin birbirleriyle entegre olmaları, Mali işler ve Finans uygulamalarının Avrupa ile eşdeğer şekilde uygulanmasını zorunlu kılmıştır. Platform AKADEMİ’den almış olduğumuz eğitim hizmetlerini değerlendirdiğimizde, mali işler çalışanlarının, teknolojiyi en üst seviyede kullanmaları, şirketin varlıklarını koruyan, kaynaklarını doğru kullanan bir fikir anlayışına sa...

TAMAMLANAN KURUMSAL EĞİTİMLER