0212 275 67 50

EĞİTİM BLOGU

İNSAN KAYNAKLARININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ

İnsan kaynakları alanı son yıllarda gelişmekte olan bir alandır. İnsan kaynakları eğitimi ve geliştirilmesinin temel nedeni olarak hali hazırda bulunan işgören insan potansiyelini geliştirmektir. İşletmelerin verimlerini arttırmaları da bu potansiyelin gelişmesi ile doğru orantılı olarak ilerlemektedir. Bu bağlamda düşünecek olursak insan kaynakları eğitiminin işletmelerin verimliliği, çalışanların doyumu, kalite gibi unsurları arttırmak için önemli bir yere sahip olduğunu görebiliriz.

 

İşletmelerde çalışanlarla ilgilenmek, insan kaynaklarının bir fonksiyonu olduğu bir gerçektir. İK eğitimi sayesinde günümüzün amansız rekabet ortamında işletmelerin iyi yetişmiş, üretici ve eğitilmiş insan gücüne sahip olmaları diğer firmalardan bir adım önde yer almalarını sağlayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

 

Eğitimde tezsiz yüksek lisans yaparak insan kaynaklarını geliştirme alanında bilgi, başarı ve uzmanlık kazanmak isteyen üniversite mezunu bireyler için uygun bir program olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sayede gün geçtikçe daha önemli bir yere sahip olan insan kaynakları alnında işletmelere yol gösterici çalışmalar ve öneriler sunulabilir. Ayrıca bu alanda kendini geliştirmek isteyen bireyler MEB sertifikalı insan kaynakları eğitimi yardımıyla da bu konu hakkında uzmanlık kazanabilirler.

Suat TANSU
Personel Daire Başkanı
MNG AIRLINES

“ Havacılık sektörü ulusal ve uluslararası denetimlere tabi, sıkça değişen kanun, yönetmelik ve uygulamalar, personelinde güncel olmasını zorunlu kılıyor. Bu doğrultuda Personelimizin yetkinliğini ve bilgilerini arttırmak amacıyla almış olduğumuz eğitimlerde Platform AKADEMİ’yi tercih ettik. Konusunda uzman eğitmenlerden aldığımız eğitimler, iç kontrol sistemimizi oluşturma konusunda bakış açımızı değiştirdi. “...

TAMAMLANAN KURUMSAL EĞİTİMLER