0212 275 67 50

EĞİTİM BLOGU

İNSAN KAYNAKLARININ ÖNEMİ

Bir firmanın iş hayatında yüksek başarı grafiği yakalaması insana ve insan kaynaklarına yapacağı yatırımlarla doğru orantılıdır. Çalışanlar gerek mesleki gerekse kişilik olarak ne kadar nitelikli olur ve bunu işlerine ne kadar yansıtırlarsa şirketin başarısı da o ölçüde artacaktır. Nitelikli personelin seçimi, yetiştirilmesi, eğitimi, kariyer yönetimi de onları işe alan insan kaynakları bölümü uzmanlarının en önemli sorumluluklarıdır. İnsan kaynakları uzmanlarının bu sorumluluklarını başarılı bir şekilde yerine getirmeleri de kişisel nitelikleriyle beraber aldıkları insan kaynakları eğitimi ile ilgilidir.Kaliteli bir insan kaynakları kursu, insan kaynakları bölümü yönetiminin tüm süreçlerinin uygulamalı olarak anlatıldığı, katılımcılara insan kaynakları bölümünün sevdirildiği, insanı doğru anlayarak doğru sonuçlara ulaşmayı sağlamalıdır. İnsan kaynakları eğitimi katılımcılara yeni ufuklar kazandırmalı, insan kaynakları bölümünün tüm fonksiyonlarını kavratmalı ve hayata insanca bakmayı sağlamalıdır.İnsan kaynakları bölümünde ilk yapılması gerekenlerde  işletmenin yönetim stratejilerinin belirlenmesi, İnsan Kaynakları Politikalarının tespit edilmesi, organizasyon yapısının oluşturulması, çalışanların iş tanımlarının ve yetkinliklerinin belirlenmesi, mevcut çalışanların profilinin belirlenmesidir.firmanın kuruluş amacı, değerleri, izlediği stratejiler ve davranış normları doğrultusunda insan kaynakları vizyon ve misyonu belirlenir. Mevcut insan kaynakları uygulamaları gözden geçirilir, eksiklikler tespit edilir ve başlangıç noktası belirlenir.

 

Diğer sayfamız için tıklayınız

Gani ŞENGÜL
Genel Müdür Yrd.
ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FAB. A.Ş

“ Şirketlerin hedeflerine koşmalarında, sürdürülebilir karlılıklarının korumalarında, en önemli faktör nitelikli insan kaynağıdır. Çalışanlarımızın gelişen teknolojiye ayak uydurmaları, rekabette bir adım öne çıkmaları için ihtiyaç analizleri doğrultusunda dışarıdan alınan eğitimlere büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda Platform AKADEMİ’nin sunduğu eğitim hizmetlerini tercih ettik. Aldığımız eğitimlerin sonuçlarını değerlendirdiğimizde, ...

TAMAMLANAN KURUMSAL EĞİTİMLER