0212 275 67 50

EĞİTİM BLOGU

İş Hayatında Etkili İletişim Teknikleri

İş hayatında iletişim günlük hayattakinden farklıdır. Dikkat gerektirir, içerik açısından belli amaçlara uygun olarak planlanır ve düzenlidir. Günlük hayatta telefonda uzun süreler konuşabiliyorken iş hayatında telefon görüşmesi hızlı bilgi aktarımı için kullanılmaktadır. İş hayatındaki iletişimde belirli kurallar varken toplumsal hayatta kendiliğinden oluşan bir akış vardır. Yöneticilik eğitimi içeriğinde iletişim tekniklerine hakim olmak amaçlanmaktadır.

Yönetim eğitimi, belirli durumların olayların ve bilgi akışının gelişimi ve akışını yönlendirmenin yanı sıra iletişimi de akış dışında haiz olduğu kurallara bağlı kalınarak başarılı olmasını sağlamayı hedefler. İş yaşamında iletişim; koordine etme, örgütleme, kontrol ve planlama işlevlerinin oluşmasına yardımcı olur. Böylece örgütler görevlerini yerine getirebilirler. İş gören açısından da iletişim başarılı bir performans ve hedeflenen amaca ulaşmada katkı sağlar.

İş hayatındaki iletişimin net, açık, doğrudan ve net olması zamanın ve emeğin yerinde kullanılarak daha üretken bir performans elde etmeyi sağlamak gibi özellikleri vardır. Kötü ve iyi iletişimin maddi geri dönüşleri olduğu unutulmamalıdır.

Hakan YILDIRIM
Finans Direktörü
ADİL IŞIK HAZIR GİYİM MAĞAZACILIK

“ Yeni TTK’nın yürürlüğe girmesi, Yeni dünya düzeninde artık ülke ekonomilerinin birbirleriyle entegre olmaları, Mali işler ve Finans uygulamalarının Avrupa ile eşdeğer şekilde uygulanmasını zorunlu kılmıştır. Platform AKADEMİ’den almış olduğumuz eğitim hizmetlerini değerlendirdiğimizde, mali işler çalışanlarının, teknolojiyi en üst seviyede kullanmaları, şirketin varlıklarını koruyan, kaynaklarını doğru kullanan bir fikir anlayışına sa...

TAMAMLANAN KURUMSAL EĞİTİMLER