0212 275 67 50

EĞİTİM BLOGU

DIŞ TİCARET EĞİTİMLERİ

Dış ticaret ülkeler arasındaki iletişimden doğmuştur. Ülkeler birbirlerine ihtiyaç duydukları ürünleri alıp vererek kendi aralarında bir Pazar oluşturmuşlardır. Her geçen gün yeni ürünlerin ve yeni müşterilerin yer aldığı bu pazarda eleman ihtiyacı artmaktadır. Bu alanda hizmet verecek kişilerin dış ticaret eğitimleri; meslek liselerinin ilgili bölümlerinde, üniversitelerde ve kurslarda sağlanmaktadır.

Dış ticaret eğitimleri bilgilendirmek ve uygulatmak odaklıdır. Bireyler bilgilendirilip bu bilgileri uygulattırılarak öğrenmenin kalıcı olması hedeflenir. Kaliteli hizmet alan bireylerin vereceği hizmet anlayışı da aynı kalitede olacaktır.

Ülke kalkınmasında önemli konuma sahip olan dış ticaret her gün bir yenisi açılan firmalarla işsizlere umut olmaktadır. Dış ticaret eğitimleri sayesinde ülkemizin bu yöndeki insan gücü ihtiyacı sağlanmaktadır.

2015 Dış ticaret hedeflerine platform akademiden tam destek.

 

Dış Ticaret Eğitimine Kimler Katılabilir

Dış Ticaret alanında uygulama ve mevzuat gibi konularda bilgi sahibi olmak ve kariyerini bu yönde şekillendirmek isteyen Dış Ticaret bölümü çalışanları ve yöneticileri,
Halihazırda çalıştıkları firmalarda Dış Ticaret üzerine kendilerini geliştirmek isteyenler,
Yeni bir meslek edinmek isteyenler,
Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret bölümünde okumakta olan öğrenciler ya da yeni mezunlar,
Dış ticaret potansiyelini arttırmak isteyen firma yöneticileri


 
Dış Ticaret Eğitimi Süresi
Toplam 50 saat (2 haftalık ya da 4 haftalık programlar)

 

Sertifika
M.E.B. onaylı Dış Ticaret Elemanı Yetiştirme Sertifikası,
Platform Akademi Dış Ticaret Uzmanlık Sertifikası,
İhtiyaç duyabilecekleri tüm bilgilere ulaşabilecekleri ‘Dış Ticaret Bilgi Bankası’ CD’si,
Platform Akademi Eğitim Danışmanlık Ticaret A.Ş. tarafından verilir.

 

Dış Ticaret Eğitim Programının Genel İçeriği
Dış Ticarette Yönetim Teknikleri
Uluslararası Pazarlama ve Müşteri Bulma Yöntemleri
İhracat Prosedürleri
İthalat Prosedürleri
Gümrük Mevzuat ve Uygulamaları
Dış Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri- Incoterms 2010
Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri
İhracat Teşvikleri Kapsamında Devlet Destekleri
Serbest Bölgeler
Dış Ticarette Nakliye ve Sigorta İşlemleri
Dış Ticarette Kalite, Çevre, Güvenlik
Global Ekonomiye Bakış

Hakan YILDIRIM
Finans Direktörü
ADİL IŞIK HAZIR GİYİM MAĞAZACILIK

“ Yeni TTK’nın yürürlüğe girmesi, Yeni dünya düzeninde artık ülke ekonomilerinin birbirleriyle entegre olmaları, Mali işler ve Finans uygulamalarının Avrupa ile eşdeğer şekilde uygulanmasını zorunlu kılmıştır. Platform AKADEMİ’den almış olduğumuz eğitim hizmetlerini değerlendirdiğimizde, mali işler çalışanlarının, teknolojiyi en üst seviyede kullanmaları, şirketin varlıklarını koruyan, kaynaklarını doğru kullanan bir fikir anlayışına sa...

TAMAMLANAN KURUMSAL EĞİTİMLER