0212 275 67 50

EĞİTİM BLOGU

MÜŞTERİ VİZYONU VE CRM

Crm (Custemer Relatıonship Management), gelişen teknoloji ile gün geçtikçe değişen pazarlama ve satış eğitimi stratejilerine yeni bir nefes getiren bir yöntemdir. 1970’lerde başlayan bu strateji ile kitlesel pazar anlayışı yerine bireysel pazar anlayışı önem kazanmaya başlar. Ülkemizde ilk olarak 1990’larda görülmeye başlayan CRM ile müşteri yani tüketicinin ön planda olduğu bir pazarlama eğitimi oluşmuştur.

CRM ‘’müşteriyi nasıl daha çok memnum ederiz ‘’ sorusunu vizyon olarak belirlerken, uzun döneme yayılan bir müşteri ilişkisi ve sadakati ön plana alır. Müşteri vizyonunu belirlerken ‘’pazarlama açısından geleceğe dönük olarak yeni müşterilerin kazandırılması,  var olan müşterilere çapraz satış uygulaması, kaybedilen müşterileri tekrar kazanmak ve müşterilere sadakat ortamını sağlamak’’ olmak üzere dört ana stratejinin belirlendiğini söyleyebiliriz.

Satış eğitimi açısından müşterilerle iletişim ve ilişki kurabilen, özellikle satış, pazarlama ve servis hizmetleri veren firmaların geleceğe dönük ve başarılı bir müşteri ilişkisi amaçlıyorlarsa, iş dünyasının yeni felsefesi olan CRM hakkında çok geç olmadan bilgi almaları yerinde olacaktır. 

Suat TANSU
Personel Daire Başkanı
MNG AIRLINES

“ Havacılık sektörü ulusal ve uluslararası denetimlere tabi, sıkça değişen kanun, yönetmelik ve uygulamalar, personelinde güncel olmasını zorunlu kılıyor. Bu doğrultuda Personelimizin yetkinliğini ve bilgilerini arttırmak amacıyla almış olduğumuz eğitimlerde Platform AKADEMİ’yi tercih ettik. Konusunda uzman eğitmenlerden aldığımız eğitimler, iç kontrol sistemimizi oluşturma konusunda bakış açımızı değiştirdi. “...

TAMAMLANAN KURUMSAL EĞİTİMLER