0212 275 67 50

EĞİTİM BLOGU

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Eğitimi

Perakendecilik, ürünlerin üreticiden tüketiciye iletilmesini sağlamak ve aracılık hizmeti yapmaktır. Mal ve hizmetleri son tüketiciye pazarlanmasıyla ilgili faaliyetlerdir. Gerekli olan mal miktarının bulundurulması anlamına da gelir. Pazarlama eğitimi, perakendecilikle ilgili ayrıntılı bilgi vermektedir.

Perakendeciliğin temeli mağazalardır. Mağazaların verimli yönetilmesi aynı zamanda hizmet ettiği müşterilerine kaliteli ve düşük maliyetli hizmeti ve karlılığını çalışanları ile paylaşması ve böylece ülke ekonomisine katkısıyla bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Mağazaların verimliliği doğru orantılı olarak ekonomik kalkınmada da büyümeye neden olacağından bireysel mutluluk ve yaşam standartlarının artışını sağlayacaktır. Satış eğitimi sayesinde etkili ürün tanıtımı ve ihtiyaca uygun ürün bulma konuları verimli mağaza yönetiminin  önemli bir unsurudur.

Mağazalarda çalışanların verimliliği mağaza verimliliği ile doğru orantılı seyretmektedir. Çalışan verimliliğinin iki boyutu bulunmaktadır. Mağaza iş yükünün belirlenerek iş yükünün eşit miktarda bölünmesini sağlayacak eleman istihdam etmek çalışan verimliliğinin birinci boyutudur. İkinci boyutu ise çalışanın potansiyel olarak mağazaya sağladığı katkı değeridir. Pazarlama ve satış eğitimi tüm bu bilgileri içermektedir.

Suat TANSU
Personel Daire Başkanı
MNG AIRLINES

“ Havacılık sektörü ulusal ve uluslararası denetimlere tabi, sıkça değişen kanun, yönetmelik ve uygulamalar, personelinde güncel olmasını zorunlu kılıyor. Bu doğrultuda Personelimizin yetkinliğini ve bilgilerini arttırmak amacıyla almış olduğumuz eğitimlerde Platform AKADEMİ’yi tercih ettik. Konusunda uzman eğitmenlerden aldığımız eğitimler, iç kontrol sistemimizi oluşturma konusunda bakış açımızı değiştirdi. “...

TAMAMLANAN KURUMSAL EĞİTİMLER