0212 275 67 50

EĞİTİM BLOGU

Personel Özlük Dosyası Hazırlama

Personel özlük dosyasına, işçi özlük dosyası da denmektedir. Personel özlük dosyası, işverinin çalıştırdığı her işçi için düzenlediği içerisinde işçinin kimlik bilgilerinin yanı sıra kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olunan her türlü belge ve kayıtların bulunduğu ve yetkililer istediğinde göstermek zorunda olduğu bilgi dosyasıdır. İnsan kaynakları eğitimi içeriğinde bu konuya detaylı yer verilmektedir.

İk eğitimi ile insan kaynakları departman çalışanları ve yetkilileri birçok konuda uzmanlık kazanmaktadır. Tüm bunların yanında personel özlük dosyasında bulunması gereken evrakların neler olduğu hakkında bilgiye sahip olunur. İşçi kimlik bilgileri, nüfus cüzdan sureti, ikametgah, mezun olunan okul diploma fotokopisi, referans mektupları ve öz geçmiş, iş sözleşmesi, sağlık raporu, belirli iş kollarında periyodik yapılması gereken muayeneler sonucu raporları gibi belgeler personel özlük dosyasında bulunması gereken önemli evraklardır.

Meb sertifikalı insan kaynakları eğitimi sayesinde tüm bu evrak detayları aynı zamanda dosyaların dizaynı hakkında gerekli bilgiler elde edilmektedir. Günümüzde insan kaynakları yönetiminin ne kadar önemli olduğu tartışılmazdır. 

Hakan YILDIRIM
Finans Direktörü
ADİL IŞIK HAZIR GİYİM MAĞAZACILIK

“ Yeni TTK’nın yürürlüğe girmesi, Yeni dünya düzeninde artık ülke ekonomilerinin birbirleriyle entegre olmaları, Mali işler ve Finans uygulamalarının Avrupa ile eşdeğer şekilde uygulanmasını zorunlu kılmıştır. Platform AKADEMİ’den almış olduğumuz eğitim hizmetlerini değerlendirdiğimizde, mali işler çalışanlarının, teknolojiyi en üst seviyede kullanmaları, şirketin varlıklarını koruyan, kaynaklarını doğru kullanan bir fikir anlayışına sa...

TAMAMLANAN KURUMSAL EĞİTİMLER