0212 275 67 50

EĞİTİM BLOGU

Personel Özlük Dosyası Hazırlama

Personel özlük dosyasına, işçi özlük dosyası da denmektedir. Personel özlük dosyası, işverinin çalıştırdığı her işçi için düzenlediği içerisinde işçinin kimlik bilgilerinin yanı sıra kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olunan her türlü belge ve kayıtların bulunduğu ve yetkililer istediğinde göstermek zorunda olduğu bilgi dosyasıdır. İnsan kaynakları eğitimi içeriğinde bu konuya detaylı yer verilmektedir.

İk eğitimi ile insan kaynakları departman çalışanları ve yetkilileri birçok konuda uzmanlık kazanmaktadır. Tüm bunların yanında personel özlük dosyasında bulunması gereken evrakların neler olduğu hakkında bilgiye sahip olunur. İşçi kimlik bilgileri, nüfus cüzdan sureti, ikametgah, mezun olunan okul diploma fotokopisi, referans mektupları ve öz geçmiş, iş sözleşmesi, sağlık raporu, belirli iş kollarında periyodik yapılması gereken muayeneler sonucu raporları gibi belgeler personel özlük dosyasında bulunması gereken önemli evraklardır.

Meb sertifikalı insan kaynakları eğitimi sayesinde tüm bu evrak detayları aynı zamanda dosyaların dizaynı hakkında gerekli bilgiler elde edilmektedir. Günümüzde insan kaynakları yönetiminin ne kadar önemli olduğu tartışılmazdır. 

Suat TANSU
Personel Daire Başkanı
MNG AIRLINES

“ Havacılık sektörü ulusal ve uluslararası denetimlere tabi, sıkça değişen kanun, yönetmelik ve uygulamalar, personelinde güncel olmasını zorunlu kılıyor. Bu doğrultuda Personelimizin yetkinliğini ve bilgilerini arttırmak amacıyla almış olduğumuz eğitimlerde Platform AKADEMİ’yi tercih ettik. Konusunda uzman eğitmenlerden aldığımız eğitimler, iç kontrol sistemimizi oluşturma konusunda bakış açımızı değiştirdi. “...

TAMAMLANAN KURUMSAL EĞİTİMLER