0212 275 67 50

EĞİTİM BLOGU

SEKRETERLİK EĞİTİMİ

Çalışma hayatında yönetimle ilgili bilgiye sahip, kendi başına karar verebilme yetisi edinmiş, bilişim teknolojileri araçlarını kullanmada ve yazı islerinde mesleki eğitim almış kişilere sekreter denir. Sekterlik köklü bir geçmişe sahiptir Osmanlı döneminde kâtip olarak isimlendirilmiştir. Fakat Meslek olarak kabul görmesi Cumhuriyet dönemini bulmuştur. Meslek liselerinin büro yönetimi ve sekreterlik bölümlerinde meslek adayları sekreterlik eğitimi almaktadırlar.

 

Kurum ve kuruluşlarda, özel hizmet sektöründe geniş bir hizmet alanına sahip olduğundan gençlerin ilgisini çeken bir meslek dalıdır. Günümüzde yurt içi ve yurt dişi yazışmaların çoğu internet ortamında yapılmaktadır. Sekreterlik eğitimi almış kişilerin bir veya birkaç dil bilmesi is alımların da dikkat edilen bir nitelik haline gelmiştir.

Hakan YILDIRIM
Finans Direktörü
ADİL IŞIK HAZIR GİYİM MAĞAZACILIK

“ Yeni TTK’nın yürürlüğe girmesi, Yeni dünya düzeninde artık ülke ekonomilerinin birbirleriyle entegre olmaları, Mali işler ve Finans uygulamalarının Avrupa ile eşdeğer şekilde uygulanmasını zorunlu kılmıştır. Platform AKADEMİ’den almış olduğumuz eğitim hizmetlerini değerlendirdiğimizde, mali işler çalışanlarının, teknolojiyi en üst seviyede kullanmaları, şirketin varlıklarını koruyan, kaynaklarını doğru kullanan bir fikir anlayışına sa...

TAMAMLANAN KURUMSAL EĞİTİMLER