0212 275 67 50

EĞİTİM BLOGU

SEKRETERLİK EĞİTİMİ

Çalışma hayatında yönetimle ilgili bilgiye sahip, kendi başına karar verebilme yetisi edinmiş, bilişim teknolojileri araçlarını kullanmada ve yazı islerinde mesleki eğitim almış kişilere sekreter denir. Sekterlik köklü bir geçmişe sahiptir Osmanlı döneminde kâtip olarak isimlendirilmiştir. Fakat Meslek olarak kabul görmesi Cumhuriyet dönemini bulmuştur. Meslek liselerinin büro yönetimi ve sekreterlik bölümlerinde meslek adayları sekreterlik eğitimi almaktadırlar.

 

Kurum ve kuruluşlarda, özel hizmet sektöründe geniş bir hizmet alanına sahip olduğundan gençlerin ilgisini çeken bir meslek dalıdır. Günümüzde yurt içi ve yurt dişi yazışmaların çoğu internet ortamında yapılmaktadır. Sekreterlik eğitimi almış kişilerin bir veya birkaç dil bilmesi is alımların da dikkat edilen bir nitelik haline gelmiştir.

Suat TANSU
Personel Daire Başkanı
MNG AIRLINES

“ Havacılık sektörü ulusal ve uluslararası denetimlere tabi, sıkça değişen kanun, yönetmelik ve uygulamalar, personelinde güncel olmasını zorunlu kılıyor. Bu doğrultuda Personelimizin yetkinliğini ve bilgilerini arttırmak amacıyla almış olduğumuz eğitimlerde Platform AKADEMİ’yi tercih ettik. Konusunda uzman eğitmenlerden aldığımız eğitimler, iç kontrol sistemimizi oluşturma konusunda bakış açımızı değiştirdi. “...

TAMAMLANAN KURUMSAL EĞİTİMLER