0212 275 67 50

EĞİTİM BLOGU

SEKRETERLİK VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI

Şirketini başarıyla yönetmek isteyen profesyonel yöneticiler ve şirket sahipleri için yönetici asistanı ve sekreter çok önemlidir. Çünkü iyi bir yöneticinin gerçek yardımcısı sekreteri veya asistanıdır. Yönetici asistanı veya sekreteri yöneticisinin tüm yükünü çeken ardını toplayan, yöneticisi ile şirket çalışanları arasında gerçek bir köprüdür. Özellikle büyük şirketlerde patronla veya yöneticiler çok yoğundur iş yükleri çok fazladır.

 

Bu yoğunluk arasında da şirket çalışanları ve diğer yöneticilerle etkin bir iletişim kuramazlar. Bu iletişimsizlikte şirket içinde problemlere neden olur. Bundan dolayı şirkette işler aksar. Yönetici sekreteri yönetici ile şirket çalışanları arasında bir köprü kurarak bu sorunların en aza indirilmesini sağlar.

Hakan YILDIRIM
Finans Direktörü
ADİL IŞIK HAZIR GİYİM MAĞAZACILIK

“ Yeni TTK’nın yürürlüğe girmesi, Yeni dünya düzeninde artık ülke ekonomilerinin birbirleriyle entegre olmaları, Mali işler ve Finans uygulamalarının Avrupa ile eşdeğer şekilde uygulanmasını zorunlu kılmıştır. Platform AKADEMİ’den almış olduğumuz eğitim hizmetlerini değerlendirdiğimizde, mali işler çalışanlarının, teknolojiyi en üst seviyede kullanmaları, şirketin varlıklarını koruyan, kaynaklarını doğru kullanan bir fikir anlayışına sa...

TAMAMLANAN KURUMSAL EĞİTİMLER