0212 275 67 50

EĞİTİM BLOGU

Şirket Motivasyon Eğitimleri

Platform Akademi gibi sektörünün lideri olan firmalar tarafından hazırlanan eğitim müfredatlarına göre (bkz:1) kurumsal eğitimler ile personel ve idarecilerin performansını maksimize etmeye yönelik eğitimlerin temel adı, şirket motivasyon eğitimleridir. Kurumsal eğitimler ana başlığı altında değerlendirilebilecek olan bu süreç ile aşağıdaki avantajlara sahip olunmaktadır.


Şirket içi eğitimler ile sahip olacaklarınız;


1- Verimlilik artışı sağlanır. 
2- Personellerin iş tatmini maksimum seviyelere çıkarılır, sorumluluk bilinci arttırılır.
3- Yaptıkları işlerin ehemmiyetinin farkındalığı sağlanır.
4- Yüksek katılımlı eğitimlerde iş devamlılığı ve buna bağlı olarak maliyet düşüşü sağlanabilir.
5- Şirket personel kadrosu ve idareci kadronun sektörel bilgi seviyesi arttırılır.
6- Bilgili personel, güç demektir. Kalifiye olmayan personellerin, nitelik kazanması sağlanmış olunur. 


Bkz.1: Dış Ticaret Eğitimi, Finans Eğitimi, Yönetici Asistanlığı Eğitimi, Pazarlama ve Satış Eğitimi, Eğiticinin Eğitimi, İnsan Kaynakları Eğitimi gibi eğitimler için hazırlanan müfredatlar, akreditasyon sahibi firmalar tarafından hazırlanmaktadır.

Platform Akademi yeterliliği bulunan sektör öncülerinden biridir.

 

Hakan YILDIRIM
Finans Direktörü
ADİL IŞIK HAZIR GİYİM MAĞAZACILIK

“ Yeni TTK’nın yürürlüğe girmesi, Yeni dünya düzeninde artık ülke ekonomilerinin birbirleriyle entegre olmaları, Mali işler ve Finans uygulamalarının Avrupa ile eşdeğer şekilde uygulanmasını zorunlu kılmıştır. Platform AKADEMİ’den almış olduğumuz eğitim hizmetlerini değerlendirdiğimizde, mali işler çalışanlarının, teknolojiyi en üst seviyede kullanmaları, şirketin varlıklarını koruyan, kaynaklarını doğru kullanan bir fikir anlayışına sa...

TAMAMLANAN KURUMSAL EĞİTİMLER