0212 275 67 50

EĞİTİM BLOGU

SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİMLERİ

Sosyal Güvenlik; Bordrolama, İş Hukuku, Personel Özlük İşleri, Tazminatlar, Yasal Bildirimler, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı gibi oldukça geniş bir çerçevede değerlendirilebilecek iş kollarını kendi bünyesinde toplayan bir disiplin olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Sosyal Güvenlik kavramı başlangıç olarak İş Kazalarında, Mesleki hastalıklarda ve Analık sigortasında kullanılırken zamanla gelişim göstererek malullük durumu, diğer tüm hastalıklar, yaşlılık ve işsizlik sigortası gibi kazanımlar da bu alana eklenerek uygulanmaya başlamıştır.

Günümüz Profesyonel İş Dünyasında yeni düzenlemelerle oldukça değişen Mevzuat gereği Sosyal Güvenlik, firmalar için en önemli alanlardan biri haline gelmiştir.

 

Platform Akademi Eğitim Danışmanlık A.Ş bu geniş iş kollarını bünyesinde toplayan Sosyal Güvenlik alanında Uzman Profesyoneller yetiştirmek, yetişen nitelikli işgücünün firmalarında maksimum verimlilikle çalışabilmelerini sağlayabilmek amacıyla ‘Uygulamalı Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Eğitimi’ Programı ve bunun yanı sıra Modül olarak Bordrolama ve Personel Özlük İşleri Eğitimi, İş Kanunu Çerçevesinde İşçi-İşveren İlişkileri Eğitimi, İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Eğitimi, Geçerli Nedenle Fesih ve İşe İade Davaları Eğitimi de düzenlemektedir.

 

Diğer Sayfamız için Tıklayınız

Hakan YILDIRIM
Finans Direktörü
ADİL IŞIK HAZIR GİYİM MAĞAZACILIK

“ Yeni TTK’nın yürürlüğe girmesi, Yeni dünya düzeninde artık ülke ekonomilerinin birbirleriyle entegre olmaları, Mali işler ve Finans uygulamalarının Avrupa ile eşdeğer şekilde uygulanmasını zorunlu kılmıştır. Platform AKADEMİ’den almış olduğumuz eğitim hizmetlerini değerlendirdiğimizde, mali işler çalışanlarının, teknolojiyi en üst seviyede kullanmaları, şirketin varlıklarını koruyan, kaynaklarını doğru kullanan bir fikir anlayışına sa...

TAMAMLANAN KURUMSAL EĞİTİMLER