0212 275 67 50

EĞİTİM BLOGU

TÜRKİYE’DE FİNANSAL SİSTEMİN YAPISI VE İŞLEYİŞİ

Türkiye’de Finansal Sistemi yapısı hakkında bu yazıda bilgi sahibi olabileceksiniz. Türkiye’de finansal sistemin işleyişi; yani tasarrufların yatırıma dönüşüm süreci temel olarak bankalar ve hisse senedi piyasaları üzerinden olmaktadır.

Türkiye’de finansal sektörün toplam aktif büyüklüğü Haziran 2009 itibariyle 967,8 milyar TL’ye ulaşmıştır. Yukarıdaki tablodan da görülebileceği gibi finansal sistemin en büyük bileşeni bankacılık sektörüdür. Tablonun en sağ sütununda Haziran 2009 itibariyle bankacılık sektörünün aktif büyüklüğünün tüm finans sektörünün % 79,4’üne tekabül ettiğini görmekteyiz. İkinci en büyük bileşen olan TCMB ise tüm aktiflerin % 11’ini teşkil etmektedir. Diğer bileşenler olan finansal kiralama, faktoring, tüketici finansmanı şirketleri, menkul kıymet aracı kuruluşları, menkul kıymet, gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının finansal sektör içindeki payları yok denecek kadar azdır.

Sigorta, emeklilik şirketleri ve menkul kıymet yatırım fonlarının payları küçük olmalarına rağmen giderek artmaktadır. Bu şirketlerin de birçoğunun bankalara ait olduğu düşünülürse, Türkiye’de finansal sistemin en önemli bileşeninin bankalar olduğu çok açıktır. Finansal sistemin işleyişi en iyi finans eğitimi ile kavranabilmektedir.

Celalettin GÖÇHAN
Genel Müdür
HASEKİ ECZA DEPOSU TİC. SAN .AŞ.

“ Satmış olduğunuz ürün ne kadar nitelikli ve talebe cevap verebilecek düzeyde olursa olsun, ciro ve karlılık hedeflerinize ulaşmanızda en önemli unsur, Pazarlama ve Satış personelinizin yetkinliğidir. Sektörümüzde yaşanan sıkı rekabetle başa çıkıp, bütçe hedeflerimizi yakalamak doğrultusunda Platform AKADEMİ’den Pazarlama ve Satış, Satın alma ve Lojistik, Etkili İletişim, Takımdaşlık eğitimlerini aldık. Eğitimlerin çalışanlarımıza, özg...

TAMAMLANAN KURUMSAL EĞİTİMLER