0212 275 67 50

EĞİTİM BLOGU

TÜRKİYE’DE FİNANSAL SİSTEMİN YAPISI VE İŞLEYİŞİ

Türkiye’de Finansal Sistemi yapısı hakkında bu yazıda bilgi sahibi olabileceksiniz. Türkiye’de finansal sistemin işleyişi; yani tasarrufların yatırıma dönüşüm süreci temel olarak bankalar ve hisse senedi piyasaları üzerinden olmaktadır.

Türkiye’de finansal sektörün toplam aktif büyüklüğü Haziran 2009 itibariyle 967,8 milyar TL’ye ulaşmıştır. Yukarıdaki tablodan da görülebileceği gibi finansal sistemin en büyük bileşeni bankacılık sektörüdür. Tablonun en sağ sütununda Haziran 2009 itibariyle bankacılık sektörünün aktif büyüklüğünün tüm finans sektörünün % 79,4’üne tekabül ettiğini görmekteyiz. İkinci en büyük bileşen olan TCMB ise tüm aktiflerin % 11’ini teşkil etmektedir. Diğer bileşenler olan finansal kiralama, faktoring, tüketici finansmanı şirketleri, menkul kıymet aracı kuruluşları, menkul kıymet, gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının finansal sektör içindeki payları yok denecek kadar azdır.

Sigorta, emeklilik şirketleri ve menkul kıymet yatırım fonlarının payları küçük olmalarına rağmen giderek artmaktadır. Bu şirketlerin de birçoğunun bankalara ait olduğu düşünülürse, Türkiye’de finansal sistemin en önemli bileşeninin bankalar olduğu çok açıktır. Finansal sistemin işleyişi en iyi finans eğitimi ile kavranabilmektedir.

Gani ŞENGÜL
Genel Müdür Yrd.
ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FAB. A.Ş

“ Şirketlerin hedeflerine koşmalarında, sürdürülebilir karlılıklarının korumalarında, en önemli faktör nitelikli insan kaynağıdır. Çalışanlarımızın gelişen teknolojiye ayak uydurmaları, rekabette bir adım öne çıkmaları için ihtiyaç analizleri doğrultusunda dışarıdan alınan eğitimlere büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda Platform AKADEMİ’nin sunduğu eğitim hizmetlerini tercih ettik. Aldığımız eğitimlerin sonuçlarını değerlendirdiğimizde, ...

TAMAMLANAN KURUMSAL EĞİTİMLER