0212 275 67 50

EĞİTİM BLOGU

UFRS EĞİTİM PROGRAMI

Ufrs Eğitimi Programının Amacı
Yeni TTK (Türk Ticaret Kanunu) ile birlikte Türkiye’deki bütün şirketlerde uygulanması 01.01.2013'den itibaren zorunlu hale gelecek THSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları (THS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ile ilgili bilgi sunmak ve tüm standartların uygulanması etabında uygulayıcılara yetkinlik kazandırmaktır.

Programa Kimler Katılabilir?
Türkiye Muhasebe Standartlarını (THS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS) uygulayacak olan bütün şirket yetkilileri, mali işler birimi, muhasebe ve bütçe departmanları müdürleri ve müdür yardımcıları ve elemanları, bağımsız dış denetçiler, iç denetçiler, kariyer yapmak isteyen lisans öğrenimini tamamlamış kişiler bu programa katılabilirler.

Ufrs Eğitimi Programın İçeriğinden bazıları :
• Muhasebe Standartlarının Gelişimi
• Türkiye Finansal Raporlama Standartları
-TFRS İlk Uygulaması (UFRS-TFRS 1)
-Hisse Bazlı Ödemeler (UFRS-TFRS 2)
-İşletme Birleşmeleri (UFRS-TFRS 3)
-Sigorta Sözleşmeleri (UFRS-TFRS 4)
-Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler (UFRS-TFRS 5)
-Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi (UFRS-TFRS 6)
-Finansal Araçlar-Açıklamalar (UFRS-TFRS 7)
-Faaliyet Bölümleri (UFRS-TFRS 8)
-Finansal Araçlar (UFRS-TFRS 9)

Platform akademi olarak tüm eğitimlere katılanlara en iyi bilgi ve kaliteli hizmet vermek tek hedefimizdir. Ufrs eğitimi konusunda da bize güvenebilirsiniz.

Hakan YILDIRIM
Finans Direktörü
ADİL IŞIK HAZIR GİYİM MAĞAZACILIK

“ Yeni TTK’nın yürürlüğe girmesi, Yeni dünya düzeninde artık ülke ekonomilerinin birbirleriyle entegre olmaları, Mali işler ve Finans uygulamalarının Avrupa ile eşdeğer şekilde uygulanmasını zorunlu kılmıştır. Platform AKADEMİ’den almış olduğumuz eğitim hizmetlerini değerlendirdiğimizde, mali işler çalışanlarının, teknolojiyi en üst seviyede kullanmaları, şirketin varlıklarını koruyan, kaynaklarını doğru kullanan bir fikir anlayışına sa...

TAMAMLANAN KURUMSAL EĞİTİMLER