0212 275 67 50

EĞİTİM BLOGU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER

Yeni Türk ticaret kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte hayatımıza birçok yenilik de getirdi. Yeni yasanın amaçları arasında rekabetin artması ve yüksek sermayeli ve kurallara uygun şekilde Türkiye’nin geleceğe hazırlanmasını sağlamak yer almaktadır. Yeni kanunla birlikte haksız rekabet oluşmasına yönelik ve ticaret unvanına ilişkin yenilikler de getirildi. Elektronik ortamda artık sicil işlemleri de yapılabilecek ve saklanabilecektir. Yapılan yenilikle birlikte artık sicil kayıtlarına elektronik ortamda ulaşılabilinecektir. Böylece yolsuzlukların ortadan kaldırılması sağlanacaktır.

Yeni yasa ile birlikte ticaret unvanları da koruma altına girmiştir. Böylece ticaret unvanlarının başkaları tarafından kullanılmasının önüne geçilmiş olacaktır. Haksız rekabet ortadan kaldırılarak tüketicilerin fazla reklamlarla kandırılması ve yapılan taksitli satışlarla tüketicinin zarar görmesi gibi durumlar da yasaya eklenmiştir. Şirketlerin birleşmeleri, bölünmeleri ve tür değiştirmeleri detaylı olarak düzenlenmiştir. İşçilerin hak ve sorumlulukları hakkında da yenilikler yapılmıştır.

Yönetim kurulu üyelerinin gerçek kişi olması ve pay sahibi olması zorunluluğu ortadan kaldırılarak yönetim kurulunun tek kişiden oluşabilmesine olanak sağlanmıştır. Şirketlere internet ortamında ulaşılmasını sağlamak amacıyla internet sitesi olma zorunluluğu getirilmiştir.

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER EĞİTİMİ

Gani ŞENGÜL
Genel Müdür Yrd.
ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FAB. A.Ş

“ Şirketlerin hedeflerine koşmalarında, sürdürülebilir karlılıklarının korumalarında, en önemli faktör nitelikli insan kaynağıdır. Çalışanlarımızın gelişen teknolojiye ayak uydurmaları, rekabette bir adım öne çıkmaları için ihtiyaç analizleri doğrultusunda dışarıdan alınan eğitimlere büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda Platform AKADEMİ’nin sunduğu eğitim hizmetlerini tercih ettik. Aldığımız eğitimlerin sonuçlarını değerlendirdiğimizde, ...

TAMAMLANAN KURUMSAL EĞİTİMLER