0212 275 67 50

EĞİTİM BLOGU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER

Yeni Türk ticaret kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte hayatımıza birçok yenilik de getirdi. Yeni yasanın amaçları arasında rekabetin artması ve yüksek sermayeli ve kurallara uygun şekilde Türkiye’nin geleceğe hazırlanmasını sağlamak yer almaktadır. Yeni kanunla birlikte haksız rekabet oluşmasına yönelik ve ticaret unvanına ilişkin yenilikler de getirildi. Elektronik ortamda artık sicil işlemleri de yapılabilecek ve saklanabilecektir. Yapılan yenilikle birlikte artık sicil kayıtlarına elektronik ortamda ulaşılabilinecektir. Böylece yolsuzlukların ortadan kaldırılması sağlanacaktır.

Yeni yasa ile birlikte ticaret unvanları da koruma altına girmiştir. Böylece ticaret unvanlarının başkaları tarafından kullanılmasının önüne geçilmiş olacaktır. Haksız rekabet ortadan kaldırılarak tüketicilerin fazla reklamlarla kandırılması ve yapılan taksitli satışlarla tüketicinin zarar görmesi gibi durumlar da yasaya eklenmiştir. Şirketlerin birleşmeleri, bölünmeleri ve tür değiştirmeleri detaylı olarak düzenlenmiştir. İşçilerin hak ve sorumlulukları hakkında da yenilikler yapılmıştır.

Yönetim kurulu üyelerinin gerçek kişi olması ve pay sahibi olması zorunluluğu ortadan kaldırılarak yönetim kurulunun tek kişiden oluşabilmesine olanak sağlanmıştır. Şirketlere internet ortamında ulaşılmasını sağlamak amacıyla internet sitesi olma zorunluluğu getirilmiştir.

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER EĞİTİMİ

Hakan YILDIRIM
Finans Direktörü
ADİL IŞIK HAZIR GİYİM MAĞAZACILIK

“ Yeni TTK’nın yürürlüğe girmesi, Yeni dünya düzeninde artık ülke ekonomilerinin birbirleriyle entegre olmaları, Mali işler ve Finans uygulamalarının Avrupa ile eşdeğer şekilde uygulanmasını zorunlu kılmıştır. Platform AKADEMİ’den almış olduğumuz eğitim hizmetlerini değerlendirdiğimizde, mali işler çalışanlarının, teknolojiyi en üst seviyede kullanmaları, şirketin varlıklarını koruyan, kaynaklarını doğru kullanan bir fikir anlayışına sa...

TAMAMLANAN KURUMSAL EĞİTİMLER