0212 275 67 50

EĞİTİM BLOGU

YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ GÖREV TANIMI

Yönetici asistanı, asistanlığını yaptığı yöneticinin en yakın yardımcısı olup şirketin vizyon ve misyonunu özümlemiş, yaptığı işin öneminin farkında olan kişilerden seçilmeli ve öz güvenli, eğitimli, dalında uzman, hızlı karar veren çok yönlü kişilerden tercih edilmelidir.


Eğitimsiz ve alt yapısız yönetici asistanı olmaz. İşleyişi hızlandıran, kaliteyi koruyan, diksiyonundan giyim tarzına, ses tonundan beden dili ve mimiklere kadar önemsenmesi gereken bir görev üstleneceğinden asistan seçimi de dikkat edilmesi gereken bir konudur. Artan rekabet ortamı, küreselleşme hızı, firma içi yapılanma, istihdam konusunda daha seçici hale geldiğinden eğitim ve tecrübenin önemi yine ön plana çıkmaktadır. Dolayısı ile hizmet içi eğitimler kadar, halkla ilişkiler ve seminerler önem taşımaktadır.


Yönetici asistanlığı eğitimi; iletişimde hızı yakalama, zamanı iyi kullanma, kendini geliştirme, protokol kurallarını bilme, davranış ve yeteneğini maksimum kullanma gibi nitelikleri kazandıracağından son derece önemli ve gereklidir. Özellikle üst düzey yönetici asistanı olmak tüm bu özellikleri bir arada bulundurmayı gerektirdiğinden öncelikli olarak öz güvenli ve sorumluluk üstlenebilecek kişilerden seçilmelidir.

Suat TANSU
Personel Daire Başkanı
MNG AIRLINES

“ Havacılık sektörü ulusal ve uluslararası denetimlere tabi, sıkça değişen kanun, yönetmelik ve uygulamalar, personelinde güncel olmasını zorunlu kılıyor. Bu doğrultuda Personelimizin yetkinliğini ve bilgilerini arttırmak amacıyla almış olduğumuz eğitimlerde Platform AKADEMİ’yi tercih ettik. Konusunda uzman eğitmenlerden aldığımız eğitimler, iç kontrol sistemimizi oluşturma konusunda bakış açımızı değiştirdi. “...

TAMAMLANAN KURUMSAL EĞİTİMLER