0212 275 67 50

EĞİTİM BLOGU

YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ GÖREV TANIMI

Yönetici asistanı, asistanlığını yaptığı yöneticinin en yakın yardımcısı olup şirketin vizyon ve misyonunu özümlemiş, yaptığı işin öneminin farkında olan kişilerden seçilmeli ve öz güvenli, eğitimli, dalında uzman, hızlı karar veren çok yönlü kişilerden tercih edilmelidir.


Eğitimsiz ve alt yapısız yönetici asistanı olmaz. İşleyişi hızlandıran, kaliteyi koruyan, diksiyonundan giyim tarzına, ses tonundan beden dili ve mimiklere kadar önemsenmesi gereken bir görev üstleneceğinden asistan seçimi de dikkat edilmesi gereken bir konudur. Artan rekabet ortamı, küreselleşme hızı, firma içi yapılanma, istihdam konusunda daha seçici hale geldiğinden eğitim ve tecrübenin önemi yine ön plana çıkmaktadır. Dolayısı ile hizmet içi eğitimler kadar, halkla ilişkiler ve seminerler önem taşımaktadır.


Yönetici asistanlığı eğitimi; iletişimde hızı yakalama, zamanı iyi kullanma, kendini geliştirme, protokol kurallarını bilme, davranış ve yeteneğini maksimum kullanma gibi nitelikleri kazandıracağından son derece önemli ve gereklidir. Özellikle üst düzey yönetici asistanı olmak tüm bu özellikleri bir arada bulundurmayı gerektirdiğinden öncelikli olarak öz güvenli ve sorumluluk üstlenebilecek kişilerden seçilmelidir.

Hakan YILDIRIM
Finans Direktörü
ADİL IŞIK HAZIR GİYİM MAĞAZACILIK

“ Yeni TTK’nın yürürlüğe girmesi, Yeni dünya düzeninde artık ülke ekonomilerinin birbirleriyle entegre olmaları, Mali işler ve Finans uygulamalarının Avrupa ile eşdeğer şekilde uygulanmasını zorunlu kılmıştır. Platform AKADEMİ’den almış olduğumuz eğitim hizmetlerini değerlendirdiğimizde, mali işler çalışanlarının, teknolojiyi en üst seviyede kullanmaları, şirketin varlıklarını koruyan, kaynaklarını doğru kullanan bir fikir anlayışına sa...

TAMAMLANAN KURUMSAL EĞİTİMLER