M.E.B. Sertifikalı Eğitimler

Kurumsal Eğitimler

2019-09-22T22:20:57+03:00

İŞ GELİŞTİRME EĞİTİMİ

İş geliştirme eğitiminde firmalarda yeni iş kolları oluşturma, yeni müşteriler bulma ve gerçekçi projeler üreterek bunları hayata geçirme alanlarındaki problemlere etkin çözümler bulmak ve kurumsal performansı arttırmak amaçlanmaktadır. Eğitim sonunda Katılımcılar İş Geliştirme faaliyeti ile alakalı tüm altyapıya sahip olacaklar ve gerekli tüm bilgiyi edineceklerdir.

2019-09-22T22:20:37+03:00

İŞ HAYATINDA ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

İletişim Becerileri Eğitim Programı, katılımcılarının şimdi kim oldukları ve gelecekte kim ve nasıl olmak istedikleri konusunda kendilerini ciddi olarak görmeleri için tasarlandı. Katılımcılarına iletişimin nasıl çalıştığı ve özgüveni yüksek ve akıcı iletişim kurmanın nasıl olduğunu anlamaları fırsatı sunar.

2019-09-22T22:20:15+03:00

İŞLETMELERDE BİREYSEL KALİTENİN GELİŞTİRİLMESİ EĞİTİMİ

Günümüz İş Dünyasında Bireysel Kalitenin Firma İş Uygulamalarındaki Toplam Kalite’den önemli olduğu kurumsal firmalar tarafından benimsenerek kabul görmektedir. Bu Eğitimde Katılımcılar Kişisel Kalite ile Kurumsal Toplam Kalitenin firma hedeflerine ulaşmadaki bağı arasında uygulamalı örneklerle bilgi sahibi olacaklar, eğitim sonunda bireysel kalite gelişimi ile ilgili becerilere sahip olacaklardır.

2019-09-22T22:18:59+03:00

MÜKEMMEL LİDERLİK

Bu eğitim, çalışanların hedeflere doğru bir şekilde yönlendirilebilmelerini ve hedeflerin başarılmasında maksimum düzeyde katkı sağlamaları için gereken katılımcılık, motivasyon ve takım ruhu anlayışlarını kazanmalarının teminini hedeflemektedir.

2019-09-22T22:18:49+03:00

MÜZAKERE TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

İş yaşamında karşılaşılan sorunların üstesinden gelmek ve başarıya ulaşmak için hangi konuda, kiminle ne tür bir diyaloga girmemiz, nelerden kaçınmamız gerektiğini bu müzakerelerde uygulanması gereken yöntem ve taktikleri öğrenmek, karşılaştığımız sorunları çözmek için karşı tarafı tanımak ve yapılan müzakerelerde uzlaşmaya varabilmenin yöntemleri üzerinde tartışmak bu eğitimin amacını teşkil etmektedir.

2019-09-22T22:09:32+03:00

PREZİ EĞİTİMİ

Prezi Web (Cloud) tabanlı olarak kullanılan yeni nesil sunum hazırlama platformudur. Prezi ile Zoom in - Zoom out (yakınlaştır - uzaklaştır) mantığına dayalı olarak gerek profesyonel anlamda iş sunumları, gerekse özel sunumlarını kolaylıkla hazırlayabilirsiniz.

2019-09-22T22:18:01+03:00

RAPORLAMA EĞİTİMİ

Bu eğitimde katılımcılara etkin bir raporlama sisteminin nasıl olması gerektiği  uygulamalı olarak gösterilmesi, çalışanların yaptıkları işlerle ilgili başarılı raporlama tekniklerini kavrayarak bilgi ve becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

2019-09-22T22:17:29+03:00

ŞİRKETLERDE ETKİN YÖNETİM VE LİDERLİK STRATEJİLERİ

Bu eğitimin amacı şirketlerin çeşitli yönetim kademelerinde çalışanların, hedeflerine ulaşmalarının yollarını öğrenmelerini sağlamak, yönetimde ortaya çıkan zorlukların aşılması için etkin bir yönetim, eğitim ve uygulama ortamı oluşturmak, iş sonuçlarını olumlu yönde etkilemek için gruba liderlik yapabilme yol ve yöntemlerini geliştirerek kurumsal gücün en etkili bir şekilde kullanımını sağlanmaktır.

Bireysel Eğitimler

Daha Fazla Gönderi Yükle