0212 275 67 50
FİNANS EĞİTİMLERİ
Her Şeyin Başı Finans, Finansın Okulu Platform Akademi!
Her Şeyin, Her İşin Başı Finans, Finans'ın Başı Platform Akademi!   Şirketiniz'in globalleşen dünyada ve artan rekabet ortamında ayakta kalmasının finansal yapısına bağlı olduğunu biliyor olmalısınız. Peki ya “finans” ile ilgili her şeye hakim misiniz?  Cevabınız çekimser olarak bir evet, ya da kesin ve net bir hayırsa; Platform Akademi’nin M.E.B. Sertifikalı Uygulamalı finans eğitimleri açıklarınızı kısa sürede kapatacak.   Finans Eğitimi Programının Hedefi: Eğitime katılan öğrencileri firmaların Finans Departmanı Bölüm Yönetimi alanında Temel Kavramlar ve Mali Tablolar konu...

Her Şeyin, Her İşin Başı Finans, Finans'ın Başı Platform Akademi!

 

Şirketiniz'in globalleşen dünyada ve artan rekabet ortamında ayakta kalmasının finansal yapısına bağlı olduğunu biliyor olmalısınız. Peki ya “finans” ile ilgili her şeye hakim misiniz? 

Cevabınız çekimser olarak bir evet, ya da kesin ve net bir hayırsa; Platform Akademi’nin M.E.B. Sertifikalı Uygulamalı finans eğitimleri açıklarınızı kısa sürede kapatacak.

 

Finans Eğitimi Programının Hedefi:

Eğitime katılan öğrencileri firmaların Finans Departmanı Bölüm Yönetimi alanında Temel Kavramlar ve Mali Tablolar konusunda bilgilendirerek finansal altyapılarını standart seviyenin bir kat üstüne çıkarmak,

 

Uygulamalı anlatımlarla Finansal Analiz Yöntemleri, Bütçeleme, Bütçe Kontrol Teknikleri, Maliyet Muhasebesi, Finansal Sistem, Mali Piyasalar ve Mali Araçlar ile ilgili çözümler konusunda katılımcıların uzmanlaşmasını sağlamak,


Karşılaşacakları tüm yönetimsel problemlerin ve sorunların çözümünde analitik yaklaşıma sahip olarak mikro ve makro bazda analiz becerilerine sahip profesyoneller yetiştirmek,
olarak sıralanabilir.

 

Finans Eğitimi Genel Özellikleri:

Globalleşmenin egemen olduğu günümüzde piyasa ve ekonomiler çok hareketli bir biçimde gelişme göstererek entegre olmaktadır. Tüm sektörlerdeki firmalar, firma sahipleri ve yöneticilerin doğrudan yatırımlar için kaynak sağlayabilmeleri, var olan kaynakların değerlendirilerek yönetilmesi için finans uzmanlığı becerisine sahip olmaları gerekmektedir.

 

Bu bağlamda temel finans eğitimi almış, finansal bilgi ve finansal altyapıya sahip olmak tüm yöneticiler ve yönetici adayları için aranan bir nitelik haline gelmiştir.

 

Platform Akademi ‘M.E.B. Sertifikalı Uygulamalı Finans Yönetimi Uzmanlık Eğitimi Programı’ tüm bu ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlanmıştır.

 

Finans Eğitimine Kimler Katılabilir:

Profesyonel finans piyasası içinde yer alıp kendini bu alanda daha da geliştirmek isteyenler,
Kariyerlerinin başında olup çalışma hayatında iş bulma sıkıntısı çekmek istemeyen profeyonel adayları, yeni mezun ve öğrenciler,
Sektör değiştirmek isteyen profesyoneller,
Tüm orta ve üst düzey yöneticiler ile girişimciler ve girişimci adayları

 

Finans Eğitimi Süresi:

 • Toplam 36 saat (3 haftalık program)


Sertifika:

 • M.E.B. onaylı Finansal Yönetim Sertifikası,
 • Platform Akademi Uzmanlık Sertifikası,
 • İhtiyaç duyabilecekleri tüm bilgilere ulaşabilecekleri zengin bir bilgi bankası,
 • Platform Akademi Eğitim Danışmanlık Ticaret A.Ş. tarafından verilir.


Finans Eğitimi Program Genel İçeriği:

 • Finans Yönetimine Giriş
 • Temel Mali Tablolar
 • Finansal Analiz Teknikleri
 • Finansal Planlama Teknikleri
 • Bütçe Kontrol Teknikleri
 • Genel Yönetim Giderleri Bütçesi
 • Finansal Matematik
 • İşletme Sermayesi Yönetimi

Finans Eğitimi

 • SAP FI (FİNANSAL MUHASEBE) KULLANICI EĞİTİMİ
  İlk 500 şirketlerde kariyer yapmak istiyorsunuz ancak SAP FI(Genel Muhasebe) modülünü kullanamıyorsanız ya iş görüşmelerine davet görmezsiniz. EĞİTİME GİT
 • TEMEL VE İLERİ DÜZEY MS EXCEL EĞİTİMİ
 • M.E.B. SERTİFİKALI UYGULAMALI FİNANS YÖNETİMİ UZMANLIK EĞİTİMİ
  Firma yöneticileri için, yatırım kaynakları yaratmak ve var olan kaynakları yönetebilmek için gerekli tüm finans eğitimi bu programda verilmektedir. EĞİTİME GİT
 • LOGO UYGULAMALI TEMEL MUHASEBE VE VERGİ UZMANLIĞI PROGRAMI
  Katılımcıların Logo Tiger Enterprise programı destekli bu eğitim sonunda muhasebe ile ilgili temel bilgileri uygulamalı olarak öğrenmeleri hedeflenmektedir. EĞİTİME GİT
 • ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI “UFRS” EĞİTİMİ
  Uluslararası Muhasebe Standartları ve Denetim Uzmanlığı Eğitimi kapsamında ilgili muhasebe hesapları ve mali tablolar uygulamalı olarak işlenecektir. EĞİTİME GİT
 • UYGULAMALI TEMEL MUHASEBE UZMANLIĞI EĞİTİMİ
  Uygulamalı olarak sunulan bu programda, katılımcıların çalışacakları kurumun muhasebe işlemlerini yürütebilecek seviyeye getirilmeleri hedeflenmektedir. EĞİTİME GİT
 • BİLANÇO OKUMA TEKNİKLERİ VE MAKYAJLANMIŞ BİLANÇOLARIN TESPİTİ EĞİTİMİ
  Bu program ile katılımcılara, bilançoları analiz etme teknikleri, mizan okuma teknikleri, mali tablolardaki püf noktalar, uygulamalı olarak öğretilecektir. EĞİTİME GİT
 • DÖNEMSONU KAPANIŞ İŞLEMLERİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİ
  Bu uygulama ağırlıklı programla birlikte, şirketlerin muhasebe ve finans departmanında çalışanlara dönem sonu kapanış işlemleri tüm detaylarıyla öğretilecektir. EĞİTİME GİT
 • ETKİN TAHSİLÂT BECERİSİ
  Bu eğitimde firmaların müşterilerinden alacaklarını etkin bir şekilde tahsilat yapma yöntemleri, müşteri ilişkileri yöntemleriyle birlikte anlatılacaktır. EĞİTİME GİT
 • FİNANSAL İÇ DENETİM VE KONTROL
  Bu eğitimin amacı, işletmelerin iç denetim ve kontrol süreçlerinin temel adımlarını paylaşarak, uygulamalı örnekler ile katılımcıları bilgilendirmektir. EĞİTİME GİT
 • FİNANSAL PLANLAMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
  Bu programla, finans departmanında ilerlemek isteyen firma çalışanı ve yöneticilerine Finansal Planlama ilgili detayların öğretilmesi hedeflenmektedir. EĞİTİME GİT
 • FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN TEMEL FİNANS EĞİTİMİ
  Bu eğitimin amacı, finans departmanında kendini geliştirmek isteyen çeşitli firma çalışanı ve yöneticilerine Finans Piyasası'nın temellerini öğretmektir. EĞİTİME GİT
 • GENEL MUHASEBE VE TEMEL VERGİ MEVZUATI EĞİTİMİ
  Muhasebe ve finans çalışanlarına yönelik bu eğitimde, ellerindeki verilerin, tek düzen hesap planında nasıl hazırlandığını öğrenmeleri hedeflenmektedir. EĞİTİME GİT
 • İŞLETME BÜTÇELERI VE BÜTÇE KONTROL TEKNIKLERI
  Bu eğitimde başta bütçeleme türleri ve teknikleri olmak üzere, bütçeleme ile ilgili tüm temel kavramlar ve ölçümlemeler detaylı olarak incelenmektedir. EĞİTİME GİT
 • KREDİ ANALİZİ VE KREDİ YÖNETİMİ
  Bu program, katılımcılarına; kredi, risk kavramı ve ilkeleri, kredilerin yapılandırılması ve izlenmesi gibi önemli konularda ayrıntılı bir eğitim sunmaktadır. EĞİTİME GİT
 • KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN VE EKİ MALİ TABLOLARIN HAZIRLANMASI
  Bu programda muhasebe çalışanlarının kurumlar vergisi beyannamesi ve ek mali tablolarını nasıl hazırlamaları gerektiği konusunda eğitim verilmektedir. EĞİTİME GİT
 • MALİ TABLOLAR ANALİZİ
  Bu eğitim programı ile katılımcıların mali tabloları analiz edebilme ve karar alabilme kabiliyetlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. EĞİTİME GİT
 • MİCROSOFT VİSİO 2010 YETKİNLİK EĞİTİMİ
 • PROJE FİNANSMANI TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
  Proje Finansmanı Teknikleri Eğitiminde, kurumların projelerinin proje finansmanını en etkin ve en az maliyetle sağlayabilmeleri hedeflenmektedir. EĞİTİME GİT
 • STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİ ve MALİYET MUHASEBESİ
  Bu programda katılımcıların maliyet hesaplamaları konusunda derinlemesine eğitilerek, etkin finansal politikalar üretmelerinin sağlanması hedeflenmektedir. EĞİTİME GİT
 • UYGULAMALI BÜTÇE HAZIRLAMA, KONTROL VE RAPORLAMA EĞİTİMİ
 • YATIRIM PROJE FİZİBİLİTESİ VE FİNANSMANI EĞİTİMİ
 • YENİ TÜRK TİCARET KANUNU'NUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER
  Bu eğitimde Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun mali işler ve şirket uygulamaları konularında getireceği yenilikler uygulamalı örneklerle anlatılacaktır. EĞİTİME GİT
 • YÖNETİM MUHASEBESİ
  Bu eğitim yöneticilerin karar alma, planlama ve değerlendirme süreçlerinde yararlanacakları doğru muhasebe verilerini seçme ve kullanma becerilerine yöneliktir. EĞİTİME GİT
Hakan YILDIRIM
Finans Direktörü
ADİL IŞIK HAZIR GİYİM MAĞAZACILIK

“ Yeni TTK’nın yürürlüğe girmesi, Yeni dünya düzeninde artık ülke ekonomilerinin birbirleriyle entegre olmaları, Mali işler ve Finans uygulamalarının Avrupa ile eşdeğer şekilde uygulanmasını zorunlu kılmıştır. Platform AKADEMİ’den almış olduğumuz eğitim hizmetlerini değerlendirdiğimizde, mali işler çalışanlarının, teknolojiyi en üst seviyede kullanmaları, şirketin varlıklarını koruyan, kaynaklarını doğru kullanan bir fikir anlayışına sa...

TAMAMLANAN KURUMSAL EĞİTİMLER