0212 275 67 50
İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMİ
Büyüklüğü ne olursa olsun, firmaları oluşturan en önemli unsur: İnsan!
Önemi ve Büyüklüğü ne olursa olsun, firmaları oluşturan en önemli unsur: İnsan!   İnsan Kaynakları, firmaların en önemli departmanlarından biri haline geliyor ve bu departmanın kalite seviyesi bir firmanın geleceği hakkında artık doğrudan etkin rol oynuyor!   İnsan kaynaklarının tüm süreçlerine hakim olarak çalıştığınız firmaya maksimum katkı sağlayabilmeniz için; Platform Akademi’ye bekleniyorsunuz.   İnsan Kaynakları Eğitimleri Programı Hedefi Nelerdir Bu uzmanlık programımızda İnsan Kaynakları’na ilişkin tüm süreçlerin bilgi temeli ve mantığı uygulamalı olarak anlat...

İnsan kaynakları eğitimi

Önemi ve Büyüklüğü ne olursa olsun, firmaları oluşturan en önemli unsur: İnsan!

 

İnsan Kaynakları, firmaların en önemli departmanlarından biri haline geliyor ve bu departmanın kalite seviyesi bir firmanın geleceği hakkında artık doğrudan etkin rol oynuyor!

 

İnsan kaynaklarının tüm süreçlerine hakim olarak çalıştığınız firmaya maksimum katkı sağlayabilmeniz için; Platform Akademi’ye bekleniyorsunuz.

 

İnsan Kaynakları Eğitimleri Programı Hedefi Nelerdir

Bu uzmanlık programımızda İnsan Kaynakları’na ilişkin tüm süreçlerin bilgi temeli ve mantığı uygulamalı olarak anlatılıp atölye çalışmalarıyla uygulamalar yapılarak katılımcıların insan kaynaklarının tüm süreçlerine hakim olarak çalıştıkları işlerin gerekliliklerini rahatlıkla yapabilecek seviyeye gelmeleri sağlanmaktadır.

 

Platform Akademi’nin programı ile İnsan Kaynakları bölümü çalışanlarının firmalarında maksimum verimlilik göstermeleri ve firmalarına maksimum katkı sağlayabilmeleri amacıyla alanında uzman, nitelikli personel yetiştirilmektedir.

 

İnsan Kaynakları Eğitimi Genel Özellikleri

İnsan Kaynakları yönetimi yoğun çekişme ortamının hüküm sürdüğü günümüz piyasa şartlarında firmaların sürdürülebilir karlılık ve büyüme anlamında başarılı olabilmeleri için en gerekli birim haline gelmiştir.

 

Piyasadaki gelişmeler sonunda departman için gerekli insan kaynakları uzmanları ve nitelikli personelin yetiştirilebilmesi amacıyla İnsan Kaynakları eğitimi oldukça önem kazanmış, İnsan Kaynakları profesyonelleri ve profesyonel adayları için olmazsa olmaz bir şart halini almıştır.

 

İnsan Kaynakları Uzmanlığı, personelin işe alımı ile başlayan; oryantasyon, planlama, sosyal güvenlik uygulamaları, eğitim, performans değerleme, ücretlendirme ve kariyer yönetimi ile devam eden oldukça kapsamlı bir pozisyon olduğundan İnsan Kaynakları departmanı çalışanları alanında uzman profesyoneller olmak ve her gün kendilerini geliştirmek zorundadırlar.

 

İnsan Kaynakları Eğitimine Kimler Katılabilir

 • İnsan kaynakları yöneticileri, insan kaynakları çalışanları,
 • Personel Müdürleri ve Personel İşleri görevlileri,
 • Sektör değişikliği isteyen tüm çalışanlar,
 • İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm öğrenci ve yeni mezunlar,
 • Firma sahipleri ve ortaklıkları ile yeni girişimciler

 

İnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitimi Eğitim Süresi:

 • Toplam 36 saat (2 haftalık ya da 3 haftalık programlar)

 

Sertifika:

 • M.E.B. onaylı İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifikası,
 • Platform Akademi İnsan Kaynakları Uzmanlık Sertifikası,
 • Eğitim dökümanları,
 • İhtiyaç duyabilecekleri tüm bilgilere ulaşabilecekleri zengin bir bilgi bankası,
 • Platform Akademi Eğitim Danışmanlık Ticaret A.Ş. tarafından verilir.

 

İnsan Kaynakları Eğitim Programı Genel İçeriği:
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İnsan Kaynaklarının Fonksiyonları
 • İşe Alım, Seçme ve Yerleştirme Süreci
 • İnsan Kaynaklarında Performans Yönetimi
 • Çalışan Memnuniyeti Sistemi
 • İnsan Kaynaklarının Eğitim ve Geliştirilmesi
 • Kariyer Yönetim Sistemi
 • Atölye Çalışmaları
 • MEB SERTİFİKALI UYGULAMALI İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ
  İnsan kaynakları uzmanlık eğitimine platform akademi ile farklı bir yaklaşım EĞİTİME GİT
 • MEB SERTİFİKALI EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ UZMANLIK PROGRAMI(45 SAAT)
  Hiçbir şey için geç değil; MEB sertifikalı Eğiticinin Eğitimi programı ile siz de çok kısa zamanda bilgili, donanımlı ve profesyonel bir eğitmen olabilirsiniz. EĞİTİME GİT
 • M.E.B. SERTİFİKALI SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI EĞİTİMİ (PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ VE İŞ HUKUKU UZMANLIK EĞİTİMİ)
  M.E.B. onaylı Personel Özlük İşleri ve İş Hukuku eğitimiyle ücret ve bordroya ilişkin mevzuat ve hesaplama yöntemleri hakkında kısa zamanda uzmanlaşabilirsiniz. EĞİTİME GİT
 • UYGULAMALI İŞE ALIM VE MÜLAKAT TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
  En iyi personel alımı için Uygulamalı İşe Alım Ve Mülakat Teknikleri Eğitimine katılabilirsiniz. EĞİTİME GİT
 • ADIM ADIM UYGULAMALI İŞ ANALİZİ
 • ÇALIŞAN MOTİVASYONU, BAĞLILIĞI VE MEMNUNİYETİ SAĞLAMA EĞİTİMİ
  Çalışan Motivasyonu, Bağlılığı Ve Memnuniyeti Sağlama Eğitimi ile çalışanlarınızı ödüllendirin EĞİTİME GİT
 • EMEKLİLİK TAHSİS İŞLEMLERİ EĞİTİMİ
  Emeklilik Tahsis İşlemleri eğitiminde, çalışan bireylerin emeklilik işlemleriyle ilgili gerekli tüm yasal prosedürler uygulamalı olarak anlatılmaktadır. EĞİTİME GİT
 • GEÇERLİ NEDENLE FESİH VE İŞE İADE DAVALARI EĞİTİMİ
  Son yıllarda artan Fesih İşlemleri, İşe İade Davaları ve Mevzuat uyarınca yapılması gerekli olan uygulamalar konusunda katılımcılar bilgilendirilmektedir. EĞİTİME GİT
 • İNSAN KAYNAKLARINDA İŞ HUKUKU
  Bu eğitimde katılımcıların personelle ilgili yaşanan ve yaşanabilecek sorunlar ve bu sorunların çözümüne ilişkin çözüm yolları konularında bilgi edinmeleri hedeflenmektedir. EĞİTİME GİT
 • İNSAN KAYNAKLARINDA PERSONEL ORYANTASYONU VE İŞ BAŞINDA EĞİTİM
  İşletmede oryantasyon için eğitimin günlük bir çalışma biçimi haline nasıl getirilebileceğini atölye çalışmaları ile öğreneceksiniz. EĞİTİME GİT
 • İŞ DEĞERLEME VE ÜCRET YÖNETİMİ
  Örnek uygulamalarla desteklenen bu programda, iş değerleme ve ücret yönetimi hususunda gerekli aşamaların kavranması, katılımcılar için temel amaç olacaktır. EĞİTİME GİT
 • İŞ KANUNU ÇERÇEVESİNDE İŞVEREN İLİŞKİLERİ VE İŞ SÖZLEŞMELERİ
  Bu eğitimde, Yeni İş Kanunu çerçevesinde işveren ilişkileri ile iş sözleşmesi kavramı ve türlerinin kavranması hedeflenmektedir. EĞİTİME GİT
 • KURUM KÜLTÜRÜ EĞİTİMİ
  Bu programa dâhil olan katılımcılar, Kurum Kültürü ve bunun şirket hedef ve stratejileri ile bağlantıları ve yaptıkları katkılar konusunda eğitileceklerdir. EĞİTİME GİT
 • PERFORMANS YÖNETİMİ EĞİTİMİ
  Platform Akademi Performans yönetimi Eğitimi ile hedeflerinize odaklanın EĞİTİME GİT
 • ŞİRKETLERDE EĞİTİM YÖNETİMİ TEKNİKLERİ
  Eğitim Planlama Teknikleri programı, takım performansının arttırılmasını sağlayarak hedeflere ulaşmaya imkan tanıyan bir eğitim sunmaktadır. EĞİTİME GİT
 • UYGULAMALI PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ VE BORDROLAMA EĞİTİMİ
  Tamamen uygulamalı bir eğitimin verildiği programda ücret bordrosu uygulamaları ve logo bordrolama uygulamaları konularında detaylı bilgiler paylaşılmaktadır. EĞİTİME GİT
 • YETKİNLİK BAZLI MÜLAKAT TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
  Uygulamalı İşe Alım Ve Mülakat Teknikleri Eğitimi firmanız için en uygun personeli bulun EĞİTİME GİT
Suat TANSU
Personel Daire Başkanı
MNG AIRLINES

“ Havacılık sektörü ulusal ve uluslararası denetimlere tabi, sıkça değişen kanun, yönetmelik ve uygulamalar, personelinde güncel olmasını zorunlu kılıyor. Bu doğrultuda Personelimizin yetkinliğini ve bilgilerini arttırmak amacıyla almış olduğumuz eğitimlerde Platform AKADEMİ’yi tercih ettik. Konusunda uzman eğitmenlerden aldığımız eğitimler, iç kontrol sistemimizi oluşturma konusunda bakış açımızı değiştirdi. “...

TAMAMLANAN KURUMSAL EĞİTİMLER