0212 275 67 50

Kurumsal EğitimlerSadece bireysel değil, kurumsal eğitimlerimizle de sizlere destek oluyoruz!


Platform Akademi, esnek ve tamamen kurumların ihtiyacına yönelik hazırlanan programlarıyla, bireysel olarak destek verdiği tüm dallarda kurumsal olarak da desteğini sürdürüyor.


Birçok dalda sizin için özel olarak yapılandırılabilen eğitimlerimiz ile firmanızın hizmet kalitesini yükselterek küresel rekabette söz sahibi olmasına yardımcı oluyoruz.


Küreselleşen dünyanın getirdiği rekabet ortamı ve bilginin dolaşım hızının baş döndürücü boyutlara ulaşması, her şeyin merkezindeki “insan”a yatırımın önemini gitgide arttırmaktadır. Günümüz şartları altında, bir kurumun varlığını sürdürebilmesinin ve hatta ulusal ve uluslararası pazarlarda öne çıkmasının ve kalıcı olmasının yolu kalite üretiminden ve üretim kalitesini arttıran kaliteli insan gücünden geçmektedir. İçinde bulunulan piyasa şartlarından ve ekonomik konjontörden bağımsız olarak, kurumların her koşulda ayakta kalmasını sağlamak ve onları her açıdan geliştirmek, yine o kurumları oluşturan öğeleri geliştirmekle sağlanabilir.

 

Kurumsal Eğitimler ile Platform Akademi’den esnek ve ihtiyaca yönelik programlar

 

Platform Akademi, işte bu amaçla bireysel olarak verdiği tüm eğitimleri kurumsal bazda da sunmaktadır. Sektörün içinden gelen, KOSGEB akreditasyonlu uzman ve deneyimli kadromuz ve alanında yetkin iş ortaklarımızla, kurumsal eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarınıza anahtar teslim çözümler sunarak, hizmet kalitesinin yükselmesi, maliyetlerin düşürülmesi, değişime hızlı uyum, sürdürülebilir büyümeyi ve karlılığı hedefleyerek size küresel rekabette avantajlar sağlar. Sektörde söz sahibi önemli kurumların bile güçlerini eğitimli iş güçlerinden aldıkları ve eğitim etkinliklerine ne derece büyük değer verdikleri göz önünde bulundurulduğunda, kalıcılık ve uzun vadeli istikrar yolunda kurumların eğitime ihtiyacı daha belirgin hale gelmektedir.


Eğitim programlarımız, araştırma- geliştirme ve danışmanlık faaliyetlerimiz kurumların özel ihtiyaçları ve ilgilerine göre kurumlara özel olarak yapılandırılabilmektedir. Kısıtlı zaman aralıkları için hızlandırılmış programlar, ihtiyaca göre birkaç farklı eğitimin birleştirilerek hazırlanan karma programlar, kurumların kendi binalarında ya da Platform Akademi eğitim salonlarında, uzman kadromuz tarafından verilmektedir.


Kurulduğu günden bu yana sektörlerinde önde gelen büyük firmalarda aktif olarak çalışan 5.000’den fazla Uzmanlık Programı mezunu veren Platform Akademi olarak kurumsal eğitim verdiğimiz kurumlar arasında; Akbank, HSBC, Shell, Tofaş, Acıbadem Hastaneleri, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Türk Telekom, TTNET,  İstanbul Ticaret Üniversitesi, Aselsan, Total gibi önde gelen finans kuruluşları, yabancı ortaklı şirketler, yabancı konsolosluklar ve üniversiteler bulunmaktadır.

 

Platform Akademi olarak sunduğumuz başlıca Kurumsal Eğitimler şu şekildedir:

 

Dış Ticaret Eğitimi
Finans Eğitimi
İnsan Kaynakları Eğitimi
Yönetici Asistanlığı Eğitimi
Pazarlama ve Satış Eğitimi
Eğiticinin Eğitimi • PREZİ EĞİTİMİ
  Platform Akademi Prezi ile Etkili Sunum Teknikleri EĞİTİME GİT
 • STRES VE ÖFKE YÖNETİMİ EĞİTİMİ
 • M.E.B. SERTİFİKALI ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI UZMANLIK EĞİTİMİ
  MEB sertifikalı uygulamalı üst düzey yönetici asistanlığı uzmanlık eğitimi ile mesleğinizin zirvesine çıkacaksınız. EĞİTİME GİT
 • AİLE ŞİRKETLERİ YÖNETİMİ VE KURUMSALLAŞMA EĞİTİMİ
  Bu eğitimde aile şirketlerinin kurumsallaşma süreçleri ve aile şirketleri için uygulanabilecek büyüme ve rekabet stratejileri detaylı olarak ele alınmaktadır. EĞİTİME GİT
 • ÇATIŞMA YÖNETİMİ
  Bu eğitimin amacı kurum içi gereksiz çatışmaları önlemek ve çatışmaları çözmek için bilgileri aktarmak ve işlerinde kullanabilir seviyeye getirmektir. EĞİTİME GİT
 • DUYGUSAL ZEKA İLE LİDERLİK VE EKİP YÖNETİMİ
  Bu eğitim, profesyonel yönetim metodları aracılığıyla yöneticilerin liderlik yeteneklerinin geliştirilmesini hedeflemektedir. EĞİTİME GİT
 • ETKİN TAKIM KURMA, YÖNETME VE TAKIMDAŞLIK EĞİTİMİ
  Etkin takım kurma, yönetme ve takımdaşlık eğitiminin amacı, çalışanların takım olarak hareket etmesini sağlamaktır. EĞİTİME GİT
 • İŞ GELİŞTİRME EĞİTİMİ
  İş geliştirme eğitiminde firmalarda yeni iş kolları oluşturma, yeni müşteriler bulma ve gerçekçi projeler üreterek bunları hayata geçirme alanlarındaki problemlere etkin çözümler bulmak ve kurumsal performansı arttırmak amaçlanmaktadır. EĞİTİME GİT
 • İŞ HAYATINDA ETKİLİ BEDEN DİLİ
  Etkili beden dili eğitiminde profesyonel iş ortamında çalışanların birbirleriyle ve iş çevresiyle olması gereken konuşma ve davranış biçimlerini öğreneceksiniz. EĞİTİME GİT
 • İŞ HAYATINDA ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
  Bu eğitimle, iletişimin iş sonuçlarını olumlu yönde etkilemek üzere gereken yeni ve etkin bir iletişim anlayışı oluşturmak hedeflenmektedir. EĞİTİME GİT
 • İŞ HAYATINDA KİŞİSEL VE KURUMSAL VİZYON GELİŞTİRME TEKNİKLERİ
  Eğitimimizin amacı iş yaşamında vizyon oluşturmak, farkındalık yaratmak için izleyeceğiniz yol haritasını belirlemek ve uygulamaya geçmenize yardımcı olmaktır. EĞİTİME GİT
 • İŞLETMELERDE BİREYSEL KALİTENİN GELİŞTİRİLMESİ EĞİTİMİ
  Program, iş dünyasında bireysel kalitenin firma iş uygulamalarındaki toplam kaliteden önemli olduğunun beninsenmesi ilkesi üzerine oluşturulmuştur. EĞİTİME GİT
 • İŞLETMELERDE STRES VE STRES YÖNETİMİ
  Bu eğitimle, yönetici ve profesyonellerin yönetim becerilerini zamanı en etkin ve verimli şekilde kullanmak üzere geliştirmelerinin sağlanması hedeflenmektedir. EĞİTİME GİT
 • İŞLETMELERDE TASARRUF YÖNETİMİ
  Tasarruf bilincinin bir iş alışkanlığı olduğu bilincine dayandırılan bu eğitimde, hem şirket hem de çalışanların tasarruf bilicinin sağlanması hedeflenmektedir. EĞİTİME GİT
 • KİŞİSEL İMAJ VE MARKA YÖNETİMİ EĞİTİMİ
  Marka yönetimi eğitiminde iş hayatında başarıyı yakalayabilmek için gerekli bilgiler paylaşılacaktır. EĞİTİME GİT
 • KURUM KÜLTÜRÜ GELİŞTİRME TEKNİKLERİ
  Kurum kültürünün geliştirilmesi ve kurum aidiyeti kazandırılması konularında geniş bir eğitim programı sunulmaktadır. EĞİTİME GİT
 • MÜKEMMEL LİDERLİK
  Bu eğitimle, etkin yönetim, eğitim ve uygulama imkanlarını sağlayacak ortamı oluşturmak için gereken liderlik yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır EĞİTİME GİT
 • MÜZAKERE TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
  İş yaşamında karşılaşılan sorunların üstesinden gelmek için karşı tarafı tanımak ve yapılan müzakerelerde uzlaşmaya varabilmenin yöntemleri bu eğitimin amacını teşkil etmektedir. EĞİTİME GİT
 • OFİS ÇALIŞANLARI İÇİN PRATİK İNGİLİZCE EĞİTİM PROGRAMI
  Eğitim, ofis çalışanları için gramer, dinleme ve kelime dağarcığını geliştirme alanlarını kapsayan pratik bir İngilizce programı sunmaktadır. EĞİTİME GİT
 • PROBLEM ÇÖZME VE KARAR ALMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
  Bu programın amacı katılımcıların problem çözme ve karar alma becerilerini geliştirmektir. EĞİTİME GİT
 • PROFESYONEL İŞLETME YÖNETİCİLİĞİ PROGRAMI
  Profesyonel işletme yöneticiliği yöneticilik sertifikası eğitimi tüm patron ve patron adaylarına yöneliktir. EĞİTİME GİT
 • RAPORLAMA EĞİTİMİ
  Bu eğitimde katılımcılara etkin bir raporlama sisteminin nasıl olması gerektiği uygulamalı olarak gösterilmesi hedeflenmektedir. EĞİTİME GİT
 • ŞİRKET İÇİ SÜREÇ YÖNETİMİ EĞİTİMİ
  Sektör farkı gözetmeksizin kurumların rekabet güçlerini arttırmak amacıyla yararlanabilecekleri en temel uygulamalardan biri de Süreç Yönetimi’dir. EĞİTİME GİT
 • ŞİRKETLERDE ETKİN YÖNETİM VE LİDERLİK STRATEJİLERİ
  Bu eğitimin amacı şirketlerin çeşitli yönetim kademelerinde çalışanların, hedeflerine ulaşmalarının yollarını öğrenmelerini sağlamaktır. EĞİTİME GİT
 • ŞİRKETLERDE KURUMSALLAŞMA VE KURUMSAL KİMLİK OLUŞTURMA EĞİTİMİ
  Kurumsallaşma eğitimi ile şirketlerde kurumsallaşma ve kurumsal kimlik oluşturma adına gerekli olan tüm evreler katılımcılara detaylı olarak aktarılmaktadır. EĞİTİME GİT
 • SONUÇ ODAKLI ZAMAN YÖNETİMİ EĞİTİMİ
  Bu eğitim sonuç odaklı yaşam ve zaman yönetimi teknikleri ile zamanı etkin biçimde kullanmayı öğrenmenizi hedeflemektedir. EĞİTİME GİT
 • TOPLULUK ÖNÜNDE KONUŞMA SANATI VE İLETİŞİM BECERİLERİ EĞİTİMİ
  Etkili konuşma sanatı ve iletişim becerileri eğitiminde katılımcıların kendilerini ifade etmelerini sağlayacak becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır. EĞİTİME GİT
 • VERİMLİ TOPLANTI YÖNETİMİ
  Eğitimimizde amaçlanan; Verimli toplantılar yapabilmek için gerekli düzeni oluşturmak, toplantıların etkinliğini olumsuz yönde etkileyen faktörler ile baş ederek, verimliliği artıracak ipuçlarını katılımcılar ile paylaşmaktır. EĞİTİME GİT
 • YÖNETİCİLER İÇİN TEMEL HUKUK YÖNETİMİ
  Bu eğitim, hukuki altyapı ve önleyici hukuk alanında stratejik bir mevkide bulunan çalışanlar ve orta ve üst düzey yöneticiler için tasarlanmıştır. EĞİTİME GİT
 • YÖNETİM BECERİLERİ GELİŞTİRME VE LİDERLİK EĞİTİMİ
  Bu eğitim katılımcılara bir lider ve yönetici olarak, yönetim anlayışında özümsemeleri gereken tüm hususları kavrama olanağı sunmaktadır. EĞİTİME GİT