fbpx

Aylık Arşivler: Ekim 2019

İnsan Kaynakları Nedir

İnsan Kaynakları Nedir?  Ticari işletmelerin hedeflerine ulaşmalarında, yeterli sermaye, doğru yatırım ve düzgün organizasyonun yanı sıra nitelikli insan kaynağı da büyük önem teşkil etmektedir. Organizasyon yapılarını iyi kurgulamış şirketler personel ihtiyaçlarını İnsan kaynakları departmanları aracılığı ile sağlarlar. Türkiye de önceleri personel departmanı olarak adlandırılan bu birimler 90’lı yıllardan sonra [...]

Üst Düzey Yönetici Asistanlığı

Üst Düzey Yönetici Asistanlığı; günümüzde gelişen ekonomi ve ülkemizdeki rekabet firmalar arasında iletişimin ve yarışın artmasına sebep olmuştur. Kurumsal bir şirkette üst düzey yöneticilerin sayısı artmış ve bu kişiler oldukça yoğun bir programla çalışmak zorunda bırakılmışlardır. Bu kişiler omuzlarına yüklenilen sorumlulukları tek başlarına yerine getirmekte zorlanmışlardır. Bu yüzden üst [...]

Finans Yönetimi ve Finans Eğitimi

Finans Yönetimi ve Finans Eğitimi; bir işletmede kar amacı güdülsün güdülmesin, Finans Yönetimi olmazsa olmaz birimlerdendir. İşletmelerin, karlılıklarını en iyi şekilde tespit etmeleri, doğru yatırım kararı alabilmeleri, büyümelerini sağlıklı ölçmeleri için İyi bir finans yöneticisi ile çalışmaları gerekmektedir. Güçlü bir finans yöneticisinin de iyi bir finans eğitimi alması, Muhasebe, [...]

Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri

Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri ’nde görüşmenin olmazsa olmazı yaşanmış örnekler ve mutlaka somut olaylara dayandırılan sorulardan oluşmasıdır. Ayrıca STAR Analizi olarak adlandırabileceğimiz soru kalıpları da Mülakat verimliliği açısından bize oldukça yardımcı olmaktadır. İngilizce baş harflerin birlikte yazılmasıyla oluşturulan (Situation, Task, Action, Result) bu Analiz Durum-Davranış-Hareket-Sonuç olarak özetlenebilir. Somutlaştırmak gerekirse [...]

Sosyal Güvenlik Eğitimleri

Sosyal Güvenlik Eğitimleri; Bordrolama, İş Hukuku, Personel Özlük İşleri, Tazminatlar, Yasal Bildirimler, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı gibi oldukça geniş bir çerçevede değerlendirilebilecek iş kollarını kendi bünyesinde toplayan bir disiplin olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal Güvenlik kavramı başlangıç olarak İş Kazalarında, Mesleki hastalıklarda ve Analık sigortasında kullanılırken zamanla gelişim göstererek [...]

İnsan Kaynaklarının Önemi

İnsan Kaynaklarının Önemi; bir firmanın iş hayatında yüksek başarı grafiği yakalaması insana ve insan kaynaklarına yapacağı yatırımlarla doğru orantılıdır. Çalışanlar gerek mesleki gerekse kişilik olarak ne kadar nitelikli olur ve bunu işlerine ne kadar yansıtırlarsa şirketin başarısı da o ölçüde artacaktır. Nitelikli personelin seçimi, yetiştirilmesi, eğitimi, kariyer yönetimi de [...]

Sekreterlik ve Üst Düzey Yönetici Asistanlığı

Sekreterlik ve Üst Düzey Yönetici Asistanlığı; Şirketini başarıyla yönetmek isteyen profesyonel yöneticiler ve şirket sahipleri için yönetici asistanı ve sekreter çok önemlidir. Çünkü iyi bir yöneticinin gerçek yardımcısı sekreteri veya asistanıdır. Yönetici asistanı veya sekreteri yöneticisinin tüm yükünü çeken ardını toplayan, yöneticisi ile şirket çalışanları arasında gerçek bir köprüdür. Özellikle büyük [...]

Platform Akademi ile Finans Uzmanları için Finans Eğitimi

Günümüzde şirketler için en önemli bölümlerden biri finans departmanıdır. Çünkü şirketlerin temel amacı olan karlılık finans departmanında belli olur. Bu açıdan finans yönetimi çok önemlidir. Şirketlerde finans departmanının doğru yapılandırılıp finansal sistem kurulması çok önemlidir. Bu sistem kurulmazsa mutlaka aksamalar sorunlar olur. Çok küçük bir hata da bile şirket çok [...]

Platform Akademi ile İnsan Kaynakları

İnsan kaynakları günümüzde organizasyonların üretim ve hizmet verme, kar etme hedeflerine ulaşmak için kullanmak zorunda oldukları kaynağı yani insanı ifade eder.İnsan kaynakları yönetimi bir organizasyonda en tepe yöneticiden en alt kademedeki niteliksiz işçiye kadar tüm çalışanları kapsar. Bu terim organizasyon içinde bulunan iş gücü ile potansiyel olarak yararlanılabilecek iş gücünü [...]

Petroldeki Yükselişle Birlikte Dış Ticaret Verilerine Göre ABD Hisseleri Düştü

Petroldeki Yükselişle Birlikte Dış Ticaret Verilerine Göre ABD Hisseleri Düştü... Bloomberght'in sitesinde yayınladığı habere göre petroldeki yükseliş sebebiyle dış ticaret verilerine göre ABD'nin hisseleri düştü. Haberin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. ABD hisseleri ekonomik büyümenin yavaşladığına işaret eden dış ticaret açığı verileriyle 2 günlük yükselişin ardından düşüşe geçti. Bu yıl ilk [...]