fbpx

Genel

CRM Eğitimi

Kişisel veri kullanımından elde edilen faydaların insan hakları bazında dahi kime ait olduğu halen tartışılmaktadır. Tartışmayı yaratan veri kavramı ile ilgili; Gönüllü ya da İzinli Veri, Gözlemlenmiş Veri, Türetilmiş Veri gibi tanımlamalar yapılmaktadır. Buna göre; Gönüllü / İzinli Veri; Bireyler tarafından açıkça ve izinleri dahilinde paylaşılan veri tipidir. Aslında [...]

Dış Ticaret Ne İş Yapar

Dış ticaret ne iş yapar sorusunun cevabı için öncelik olarak dış ticaretin ne olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Küreselleşen dünya üzerindeki gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkeler arasında ticari faaliyetler son derece artmış durumdadır. Bu nedenle dış ticaret ile ilgili mantıklı, hızlı ve doğru kararlar alabilen insanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Ticaret işlerinde [...]

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları “UFRS” Eğitimi

UFRS eğitimi artık dünya üzerindeki bütün büyük ve küçük ölçekli firmaların uyguladığı ve giderek de yaygınlığını arttıran bir sistemdir. Türkiyede SPK ya bağlı olan kuruluşların çoğunda gerekli olmasından ötürü uygulanmaktadır. UFRS eğitim sistemi tam mali kontrolü gerçekleştirdiği için dünya üzerindeki diğer firmalar ile kıyaslama imkanı sunmaktadır. Bu da şirketlerin [...]

CRM Teknolojileri / Seçim Süreci

Pazarlama eğitimi alanında müşterileri ön plana alan bir düzenleme olan CRM (Custemer Relatıonshıp Manegement) hareketini belirleyen bazı teknolojik gelişmeler olmuştur. Bu teknolojik gelişmelerden ilki ‘analiz’dir. İçsel CRM operasyonları yatırım getirisi, hizmet temsilcisi devir oranı ve tahmini iş potansiyelini kapsar. Dışsal ya da diğer bir adıyla müşteri odaklı analiz müşteri [...]

İnsan Kaynaklarının Eğitimi Ve Geliştirilmesi

İnsan kaynakları alanı son yıllarda gelişmekte olan bir alandır. İnsan kaynakları eğitimi ve geliştirilmesinin temel nedeni olarak hali hazırda bulunan işgören insan potansiyelini geliştirmektir. İşletmelerin verimlerini arttırmaları da bu potansiyelin gelişmesi ile doğru orantılı olarak ilerlemektedir. Bu bağlamda düşünecek olursak insan kaynakları eğitiminin işletmelerin verimliliği, çalışanların doyumu, kalite gibi [...]

Eğiticinin Eğitimi

Eğitimin manasını beli bir plan ve program doğrultusunda davranışlarda gerçekleştirilen değişiklikler olarak özetleyebiliriz. Eğitim hayatin her kesiminde her amaç için gerçekleştirilebilir belli sınırlara koymak yanlış olacaktır. Eğitim sinirsiz bir kavramdır. Belli ortamlarda belli amaçlar doğrultusunda bireysel veya toplu olarak verilebilen hizmetler bütünüdür. Bu hizmeti yürüten kişilere eğitici denir. Eğiticinin [...]

Dış Ticarette Teslim Şekilleri

Dış Ticarette Teslim Şekilleri Dış ticarette kullanılan bir ok teslim şekilleri vardır. Bunların en bilinenleri ise; GEMİDE MASRAFSIZ Bu teslim şeklinde satıcı malları alıcının gemisine kadar götürür ve alıcıya teslim eder. Alıcı bu noktadan sonra tüm masrafları üstlenir ve bu noktadan sonra mallar ona geçmiş olur. MAL BEDELİ VE [...]

Türk Ticaret Kanunun Getirdiği Yenilikler

Bilindiği gibi 2012 yılının başlarında çalışmalarına başlanan ve 2013 yılının ilk ayından itibaren geçerli olan Yeni Türk Ticaret kanunu bazı değişiklikleri de beraberinde getirdi. Bu yazımızda bu kanunun hangi firmalar için ne gibi yenilikler getirdiği konusunda sizleri bilgilenilmeye çalışacağız. TEK KİŞİ ANONİM ŞİRKET KURABİLECEK Kanunla birlikte yeni düzenleme beraberinde [...]

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) Sunum Ve Açıklama Kontrol Listesi

2002 yılında Avrupa Birliği tarafından halka açık olan tüm şirketlerin ( başka bir deyişle borsada hisse senedi satılan tüm şirketlerin ) 2005 yılından itibaren mali tablolarına Uluslar Arası Finansal Raporlama Standardına tabi olmalarını gerektiren bir düzenleme girdi. Bu düzenlemeden sonra özellikle Avrupa’da bir çok karışıklık meydana geldi. Bu değişikliklerin [...]

İnsan Kaynaklarının Fonksiyonları

İnsan kaynakları, çalışan ve işveren arasındaki ilişkileri ve aynı zamanda çalışan ve devlet arasındaki işlemler noktasında gerekli uygulamaları yapan bir departmandır. Bu nedenle sağlıklı bir insan kaynakları yönetimi için işlevlerinin sağlıklı yürütülmesi gerekmektedir. İnsan kaynakları eğitimi, içerik itibariyle bu konuya değinmektedir. İnsan kaynakları planlaması, işgören bulma ve seçimi, insan [...]