fbpx

Genel

Müşteri Vizyonu ve CRM

Crm (Custemer Relatıonship Management), gelişen teknoloji ile gün geçtikçe değişen pazarlama ve satış eğitimi stratejilerine yeni bir nefes getiren bir yöntemdir. 1970’lerde başlayan bu strateji ile kitlesel pazar anlayışı yerine bireysel pazar anlayışı önem kazanmaya başlar. Ülkemizde ilk olarak 1990’larda görülmeye başlayan CRM ile müşteri yani tüketicinin ön planda [...]

Dış Ticaret Kursu Ararken Nelere Dikkat Etmeli

İnsanlar kendileri için birçok yatırım yaparlar. Bu yatırımların en önemlisi geleceklerine yaptıkları yatırımlardır. Getiri garanti olan tek yatırım eğitime yapılan yatırımdır, bir şekilde mutlaka kariyer olarak geri dönecektir. Dış ticaret konusunda uzmanlaşmak isteyenler bu eğitimleri, yetkin, donanımlı, referanslı dış ticaret kurslarından almalıdırlar. Eğitime kara verme aşamasında dış ticaret kursunun [...]

Neden MEB Sertifikalı Eğiticinin Eğitimi

Birçok meslekte doğuştan yeteneğin önemi büyüktür. Yetenek olmazsa o işi yaparsınız ama bir numara olamazsınız. Bu sebepten dolayı insanlar bu tür mesleklerde devamlı kendilerini geliştirmeye eğitmeye çalışırlar ancak belli bir noktada kalırlar, daha fazla ileriye gidemezler. Eğitmenlik ise çok farklıdır. Bu noktada öncelikle eğitim verdiğiniz konuya çok hakim olmanız [...]

Kurumsal Firmalarda İnsan Kaynakları Organizasyonu

Türkiye’de 1990 öncesinde firmaların işe alım, seçme ve yerleştirme hizmetleri, Personel ve İdari İşler Departmanı aracılığı ile Personel Özlük işleri ve Bordrolama hizmetleri de Mali İşler Departmanı sorumluluğu üzerinden takip edilip, yerine getiriliyordu. 90’lı yılların başında İMKB’nin açılmasıyla Borsada işlem gören firmalar kurumsallaşma gelişmiş ülkelerdeki çağdaş kurumsal organizasyon yapılarına [...]

Dış Ticaret Eğitiminin Önemi Ön Plana Çıkmaya Başladı

Türkiye ekonomisi gün geçtikçe daha da büyüyor. Son günlerde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları bir biri ardına Türkiye’nin kredi notunu yükseltiyorlar. Bu durum yabancı yatırımcılar açısından yatırım yapılabilir en cazip ülke olarak Türkiye’yi ön plana çıkarmıştır. Ülkeye yatırım geldikçe hem iç ticarette hem de dış ticarette hareketli günler bizi bekliyor. [...]

Türkiye ile Rusya Federasyonu Arasındaki Dış Ticaret Hacmi

Dış Ticaret Kurslarımızda vermiş olduğumuz Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimlerimizde üzerinde durduğumuz ülkeler arasında öteden beri yayın dış ticaret ilişkisi içerisinde bulunduğumuz Rusya Federasyonu ve Çin gelmektedir. Peki Rusya Federasyonu ile öteden beri ilişki içerisindeyiz, dış ticaret hacmimiz ne boyutta, sürekli gelişiyor mu? Yaptığımız güncel araştırmaya göre; Rusya ile olan [...]

Finans Uzmanı Vergi Konusunda da Bilgi Sahibi Olmalıdır

İyi bir finans uzmanı, finansal piyasalar ve muhasebe uygulamalarının yanı sıra vergi uygulamaları konusunda da bilgi sahibi olmalıdır. Sahip olduğu bu artı finans uzmanını, diğer uzmanlardan bir adım öne çıkaracaktır. Birçok eğitim kurumunun vermiş olduğu Finans eğitimlerini incelediğimizde, eğitim içeriklerinde vergi uygulamalarına yer verilmediğini görmekteyiz. Oysaki finans uzmanı işletmenin [...]

İş Hukukunda Yıllık Ücretli İzin Ve Uygulaması

1. Çalışanların Dinlenme Hakkı ve Yıllık Ücretli İzin 1982 tarihli T.C. Anayasası’nın Çalışma Şartları ve Dinlenme Hakkı başlıklı 50. maddesinde; “dinlenmek, çalışanların hakkıdır” denmektedir. Anayasanın çalışanlara tanıdığı dinlenme hakkı çerçevesinde yapılan yasal düzenlemenin bir bölümünü ücretli yıllık izin hakkı oluşturmaktadır [1] ki işçilere sağlanan en önemli dinlenme hakkı yıllık [...]

Finans Uzmanlığı ve Merkez Bankası

Finans Uzmanlığı Eğitimlerimizde devamlı savunduğumuz bir husus var, iyi finansçı sadece finansı bilmeyecek, ekonomiyi, ekonominin dinamiklerini, muhasebeyi de çok iyi bilecek. Eğer bilirse fark yaratan Finans Uzmanı olur. Konuştuğunda herkes dinler, istediğini alır. Bu gün Finansın ülke finansının direği olan Merkez Bankasının görevlerinden rezerv tutma konusunu değerlendireceğiz. Ülkelerin Merkez [...]

Sadece Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimi Yeterli mi?

Dış ticaret Uzmanlığı, kaliteli Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimlerini alınmasının yanı sıra sektör içerisinde geçirilen tecrübe ile pekişir. İyi Dış Ticaretçi hem teoriyi hem de pratik uygulamayı iyi bilmelidir. Peki bunlar yeterli midir? Tabi ki hayır, sağlam, kaliteli bir Dış Ticaret Uzmanının içinde yer aldığı sektörün bilgilerine hakim olması, ülkenin [...]