Dış Ticaret Ders Notları; Ülkeler arası ticaretin ithalat ve ihracat kapsamında incelenmesi konusundaki tüm başlıklarla Dış Ticaret Ders Notları önemli ayrıntılarıyla yer almaktadır. Ülke ekonomisinin kalkınmasında önemli katlısı olan ihracat ve Ülkeye dışarıdan gelen mallar konusunu alan ithalat genel kapsam ve terimleriyle bilinmesi gereken başlıklardır.

Dış Ticaret Ders Notları

Dış Ticaret Ders Notları arasında; Dış Ticarete Giriş (sunu), Dış Ticarette Ödeme Şekilleri, Dış Ticaretin Finansmanı, Uluslararası Ödeme Şekilleri ve İhracat Notlarıdır. Ayrıca Akreditif Türleri, Dış Ticarette Teslim Şekilleri, İhracatta Teslim Şekilleri Ve Taşıma, Serbest Bölgeler gibi konulara da değinilmektedir. Uluslar Arası Ticarette Pazarlama, Ödeme Şekilleri, Uluslararası Ticarette Kullanılan Belgeler, Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi notlarıdır. İthalat notlarında; İthalat Mevzuatı, Gümrük Yönetmeliği, Gümrük Kanunu, İthalata Ait Uygulamalar ve Esaslar, İthalatta Ticaret Politikası Araçları notlarıdır. Dış Ticaret notlarındaki diğer başlıklar ise; Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Gümrük Tarifeleri, Gümrük Belgeleri, Bakanlıklarda Dış Ticaret İşlemleri, İhracatçı Birlikleri Ve Devlet Yardımları Ve Dış Ticarette Standardizasyon Mevzuatıdır.

Tüm bu konu başlıkları önemli ayrıntılarıyla sunulmuş ve pekiştirme amaçlı sorular hazırlanmıştır. İlgili bölüm öğrencilerinin yararlanacağı tüm bu Dış Ticaret Ders Notları oldukça bilgi vericidir. Detaylı bir dış ticaret eğitimi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.