Dış ticaret mevzuatı, ülke bağlamında Türkiye için konuşmak gerektiğinde, Türkiye Cumhuriyeti devletinin egemenlik ve yasama organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul görmüş, Bakanlar Kurulu’nun yürütme görevini üstlendiği ve anlaşmazlık durumunda mahkemelerin yargı yetkisini aldığı Dış Ticaret kanununun yaptırımları, gereklilikleri ve uyulması gereken kurallarıdır.

Dış Ticaret Mevzuatı

Kısaca bu şekilde açıklayabileceğimiz dış ticaret mevzuatı, bireylere, kurum ya da kuruluşlara özel sektör içerisinde Platform Akademi gibi dış ticaret eğitimi ve dış ticaret kursu ile anlatılarak, bireyin; kurum veya kuruluşun uzmanlığının edinilmesi sağlanır.

Dış ticaret uzmanının hâkim olması gereken bir konu olan dış ticaret mevzuatı, Türkiye Cumhuriyeti devletinin dış ticaret hususunda uyguladığı yaptırımlardan, alınacak vergilere kadar pek çok hususun formatını belirtir. Ülke ekonomisinin kalkınma politikaları çerçevesinde sürekli olarak güncellenen ve iyileştirme çalışmaları yapılan dış ticaret mevzuatının öğretimini, kamu sektöründe üniversiteler ve yükseköğrenim kurumları üstlenmektedir. Kurumsal eğitimler ya da bireysel eğitim farkı gözetmeksizin eğitim alacak Dış Ticaret Uzman adayının dış ticaret mevzuatına tam manası ile hâkim olması gerekmektedir.