Dış Ticarette Teslim Şekilleri

Dış ticarette kullanılan bir ok teslim şekilleri vardır. Bunların en bilinenleri ise;

GEMİDE MASRAFSIZ

Bu teslim şeklinde satıcı malları alıcının gemisine kadar götürür ve alıcıya teslim eder. Alıcı bu noktadan sonra tüm masrafları üstlenir ve bu noktadan sonra mallar ona geçmiş olur.

MAL BEDELİ VE NAVLUN

Bu teslim şeklinde satıcı malların teslim edileceği yere kadar taşır ve buraya kadar olan tüm masrafları öder. Ancak alıcıya teslim edildikten sonra tüm masraflar alıcıya aittir.

MAL BEDELİ, SİGORTA VE NAVLUN

Bu teslim şeklinde alıcı malları teslim edeceği yere kadar götürür ve buraya kadar olan masrafları üstlenir. Teslim yerinden önce malların başına bir zarar gelirse bunu alıcı öder.

TAŞIMA ÖDENMİŞ OLARAK

Bu teslim şeklinde alıcı kendi seçtiği taşeronlara malları teslim aldırır ve taşıtır. Bu teslim şeklinde zarar ve ziyanlar alıcıya aittir.

TAŞIMA VE SİGORTA ÖDENMİŞ OLARAK

Bu teslim şeklinde alıcı kendi seçtiği taşıma firmasına malları taşıtır. Ancak satıcı tüm masrafları üstlenmek zorundadır.

SINIRDA TESLİM

“Sınırda teslim “ terimi, malların gelen taşıma aracından boşaltılmamış, ihracat için gümrüklenmiş fakat ithalat için gümrüklenmemiş olarak sınırda, ancak bitişik ülkenin gümrük sınırından önce olacak şekilde, belirlenen teslim yerinde veya noktasında alıcının tasarrufuna bırakılmasıyla satıcının teslim borcunu yerine getirdiğini ifade eder.