Eğitimin manasını beli bir plan ve program doğrultusunda davranışlarda gerçekleştirilen değişiklikler olarak özetleyebiliriz. Eğitim hayatin her kesiminde her amaç için gerçekleştirilebilir belli sınırlara koymak yanlış olacaktır. Eğitim sinirsiz bir kavramdır. Belli ortamlarda belli amaçlar doğrultusunda bireysel veya toplu olarak verilebilen hizmetler bütünüdür. Bu hizmeti yürüten kişilere eğitici denir. Eğiticinin eğitimi kavramının amacı kaliteli hizmet ve yüksek performans sunmalarını sağlamaktır.

Eğiticinin görevi kazanılması istenilen davranışları hedef kitleye kazandırmaktır. Bu noktada eğiticiye büyük sorumluluklar düşmektedir. Hedef kitlenin ilgi ve ihtiyaçlarını belirleyerek, bulundukları gelişim dönemlerinin özelliklerine dikkat ederek plan ve programlarını hazırlamalıdır. Eğiticinin eğitimi yukarda bahsettiğimiz konuların bilincinde olması için büyük önem taşımaktadır. İstenilen sonuca sistemli bir eğitim süreci sonunda ulaşılabilir.