M.E.B. Sertifikalı Eğitimler

Dış Ticaret Eğitimi

Dış Ticaret Eğitimi ile ticaret dünyasındaki sınırlar Platform Akademi A.Ş. ile kalkıyor! Ölçeği ve büyüklüğü ne olursa olsun, çalıştığınız ya da çalışmayı

Eğiticinin Eğitimi

Eğiticinin Eğitimi felsefesinde öğretmek sanattır! Biz, öğretme sanatının bir 'iş' olmaktan çok daha fazlası, büyük bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz.

Finans Eğitimi

Finans eğitimi ile kazanılan finansal bilgi ve finansal veriyi yorumlama becerisi tüm yöneticiler ve yönetici adayları için yeni bir fırsat kapısı aralamaktadır.

İnsan Kaynakları Eğitimi

İnsan kaynakları eğitimi bakış açısına göre önemi ve büyüklüğü ne olursa olsun, firmaları oluşturan en önemli unsur: İnsandır! İnsan Kaynakları

Sosyal Güvenlik Eğitimi

Sosyal Güvenlik Eğitimi Personel Özlük İşleri Eğitimi programını kapsamlı bir Uzmanlık Programı haline getirerek İş Hukuku, Bordrolama, Özlük İşleri, Sosyal Güvenlik, Ücret Yönetimi,

Yönetici Asistanlığı Eğitimi

Platform Akademi olarak verdiğimiz uygulamalı Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Eğitimi ile firmaların ihtiyaç duyduğu kriterlerde çalışanlar yetiştiriyoruz.

Kurumsal Eğitimler

Çatışma Yönetimi

Çatışma Yönetimi eğitiminin amacı kurum içi gereksiz çatışmaları önlemek ve çatışmaları çözmek için bilgileri aktarmak ve işlerinde kullanabilir

Dış Ticaret Strateji Ve Yönetimi Eğitimi

Dış Ticaret Strateji Ve Yönetimi Eğitimi içerisinde; Garanti & Standby Akreditifler Icc Kuralları, Uygulama, Icc Görüşleri, Bilirkişi Kararları, Örnek Metinler, Vaka Analizleri yer almaktadır

İş Hayatında Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi

İletişim Becerileri Eğitim Programı, katılımcılarının şimdi kim oldukları ve gelecekte kim ve nasıl olmak istedikleri konusunda kendilerini ciddi olarak görmeleri için tasarlandı. Katılımcılarına iletişimin nasıl çalıştığı ve özgüveni yüksek ve akıcı iletişim kurmanın nasıl olduğunu anlamaları fırsatı sunar.

Kurum Kültürü Geliştirme Teknikleri

Kurum Kültürü Geliştirme Teknikleri eğitimi ile katılımcıların kuruma ait değerleri benimseyerek, kurum kültürünü içselleştirmeleri ve işletmeye aidiyet

Mükemmel Liderlik

Mükemmel Liderlik, her seviyedeki yöneticinin, işinde hedeflediği sonuçları elde edebilmek için çalıştığı müessesenin kurumsal gücünü arttırmaya gayret

Müzakere Teknikleri Eğitimi

Müzakere Teknikleri Eğitimi; iş yaşamında karşılaşılan sorunların üstesinden gelmek ve başarıya ulaşmanız için hazırlandı. İletişim aşamasında hangi konuda,

Ofis Çalışanları İçin Pratik İngilizce Eğitim Programı

Sizlere en azından derdinizi anlatacak, yurt dışı seyahatlerinizi zorlanmadan, keyif alarak geçirmenizi sağlayacak, profesyonel iş yaşamınızda kolay iletişim kurup işlerinizi yürütebilecek hale gelebileceğiniz bir İngilizce eğitimi sunuyoruz.

Prezi Eğitimi

Prezi eğitimi yeni nesil eğitim metodlarından biridir.  Prezi Web (Cloud) tabanlı olarak kullanılan yeni nesil sunum hazırlama platformudur. 

Raporlama Eğitimi

Raporlama Eğitimi ile katılımcılara etkin bir raporlama sisteminin nasıl olması gerektiği  uygulamalı olarak gösterilmesi, çalışanların yaptıkları işlerle

Şirket İçi Süreç Yönetimi Eğitimi

Şirket İçi Süreç Yönetimi Eğitimi şirketlerin iç dinamiklerini de dikkate alarak bütünsel bir yapılandırma için ihtiyaç olabilecek modülleri kapsamaktadır.

Bireysel Eğitimler

Temel Ve İleri Düzey Microsoft Excel Eğitimi

Temel ve İleri Düzey Microsoft Excel Eğitimi bir ihtiyaçtan doğmuştur. Microsoft Excel her beyaz yakalının kullandığı / kullanacağı dünyada en geniş Pazar payına sahip Tablolama & Hesaplama yazılımıdır.

Sosyal Güvenlik Eğitimi

Sosyal Güvenlik Eğitimi Personel Özlük İşleri Eğitimi programını kapsamlı bir Uzmanlık Programı haline getirerek İş Hukuku, Bordrolama, Özlük İşleri, Sosyal Güvenlik, Ücret Yönetimi,

İnsan Kaynakları Eğitimi

İnsan kaynakları eğitimi bakış açısına göre önemi ve büyüklüğü ne olursa olsun, firmaları oluşturan en önemli unsur: İnsandır! İnsan Kaynakları

Finans Eğitimi

Finans eğitimi ile kazanılan finansal bilgi ve finansal veriyi yorumlama becerisi tüm yöneticiler ve yönetici adayları için yeni bir fırsat kapısı aralamaktadır.

Daha Fazla Gönderi Yükle