Yükleniyor Etkinlikler
Bu etkinlik geçti.

Eğiticinin Eğitimi programının temel misyonu; Öğretmek sanattır! Biz, öğretme sanatının bir ‘iş’ olmaktan çok daha fazlası, büyük bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz. Eğiticilerinin bilgi, deneyim ve kendilerine has eğitim yaklaşımları her bir öğrencinin zihnini daha fazla keşfetmeye, farklı durumları daha geniş  perspektiften değerlendirirken sağlam  bir fikir yapısı oluşturmaya yönlendirir. Öğrencilerinin zihnindeki limitleri kaldırarak, kariyer yolculuğunda kendilerine rehberlik edecek doğru bilgi ve donanımla, tam bir özgüvenle yürümeleri sağlar.

Bu tanıma uyan kaç yönetici tanıyorsunuz? 

Her eğitimcinin beklentilerinizi karşılayan düzeyde eğitim vereceğinden nasıl emin olabilirsiniz?  Biz bunu Platform Akademi’de, kendi alanında uzun yıllar profesyonel olarak çalışarak bilgi ve deneyim konusunda tartışmasız en üst düzeye gelmiş kişilerle çalışarak sağlıyoruz. Her bir eğitimcimizin, öğrencilerimizin hayatında yepyeni ufuklar açtığını heyecan ve mutlulukla gözlemliyoruz.

Peki siz, eğitimciler olarak öğrencilerinizin beklentilerini tam olarak karşıladığınızdan emin misiniz? Sizi sektördeki diğer eğitimcilerden farklı kılan nedir? Öğrencilerinin hayatlarında iz bırakan, yaratıcı, etkili, eğitim yöntemiyle yıllar boyu kendisinden bahsedilen o ‘efsane’ eğitimcilerden biri olmak istemez misiniz?

Yalnızca mesleği ‘eğitimcilik’ olanlar değil, sektöre yıllarını veren  profesyoneller için de,  bilgi ve deneyimlerini diğerlerine en etkili biçimde aktarmanın yollarını öğrenmek için işte fırsat!

MEB sertifikalıEğiticinin Eğitimi’ Uzmanlık Programını, sektörün en iyi eğitimcilerinden alın.
Eğitim kurumlarından danışmanlık şirketlerine, şirket içi çalışmalardan geniş katılımlı seminerlere, bilgilerinizi paylaşmanın en etkin yollarını keşfedin!

Eğitim Gün ve Saatleri: Cumartesi Pazar / 10:00 – 16:00
Eğitmen: Kerem ÇALICIOĞLU
Toplam Süre: 2 Hafta / 45 Saat
Toplam Ücret: Eğitim fiyatı için lütfen iletişim geçiniz
Bilgi İçin: +90 212 275 67 50
İletişim: egitim@platformakademi.com

Platform Akademi MEB Sertifikalı Eğiticinin Eğitimi

Eğiticinin Eğitimi Sonunda Katılımcılarımıza;

 • M.E.B. Onaylı Eğiticinin Eğitimi Sertifikası
 • Platform Akademi Eğiticinin Eğitimi Uzmanlık Sertifikası
 • Platform Akademi Eğitim Danışmanlık Ticaret A.Ş. tarafından verilmektedir

Eğiticinin Eğitimi Program Amacı
Katılımcıların, yetişkin eğitmenliği ile ilgili yetkinliğini geliştirmek, eğitimcilik becerilerini daha etkin ve daha verimli bir şekilde kullanarak tüm eğitim süreçlerini rahatlıkla yürütebilir hale gelmesini sağlamaktır. Ülkemizde Eğitimcinin Eğitimi, Eğitmenin Eğitimi şeklinde de adlandırılan Eğiticinin Eğitimi Programı, Dünyada “Training of Trainers” adı ile uygulanmaktadır. Eğitimde, çeşitli etkinliklerle uygulamalı olarak grup çalışması, tartışma yöntemi ve interaktif öğretim tekniği kullanılmaktadır.
Eğiticinin Eğitimi’ne Kimler Katılmalı

 • Kendi firmalarında firma personeline in-house / kurum içi eğitim veren eğitmenler, eğitim görevlisi olarak görev yapmakta olanlar veya görev almak isteyenler
 • Serbest Eğitmen olarak görev yapan veya yapmak isteyenler
 • Bunun yanı sıra aşağıdaki ilgili yönetmelik gereği bu belgeyi almak zorunludur;
  • İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
   MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:
   b) Eğiticilerin eğitimi belgesi: En az (45) kırkbeş saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler veya 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre yetkilendirilen kurumlar tarafından verilen eğiticilerin eğitimi belgesini,
   İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
   Resmi Gazete:20.07.2013 – 28713
   c) Eğiticilerin eğitimi belgesi: En az (40 )kırk saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve kuruluşları üniversiteler veya 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre yetkilendirilen kurumlar tarafından tek bir program sonucunda verilen  eğiticilerin eğitimi belgesini
 • İşyeri hekimliği yapmak isteyenler doktorlar (Hekimler)
 • İş güvenliği uzmanlığı eğitimleri vermek isteyenler (İSG Uzmanları)
 • Eğitim kurumlarının eğitici kadrosu, (İSG Uzmanları)
 • Sağlık eğitimi vermek isteyen Hemşireler

Sosyal Medyada Platform Akademi…

Linkedin

Twitter

Facebook

Instagram