Yükleniyor Etkinlikler
Bu etkinlik geçti.

MEB Sertifikalı Finans Eğitimi

Her Şeyin, Her İşin Başı Finans, Finans’ın Başı Platform Akademi!

Finans Eğitimi; Şirketinizin globalleşen dünyada ve artan rekabet ortamında ayakta kalmasının finansal yapısına bağlı olduğunu biliyor olmalısınız. Peki ya “finans” ile ilgili her şeye hakim misiniz?

Cevabınız çekimser olarak bir evet, ya da kesin ve net bir hayırsa; Platform Akademi’nin M.E.B. Sertifikalı Finans Eğitimi açıklarınızı kısa sürede kapatacak.

Eğitim Programın Amacı 

 • Eğitime katılan öğrencileri firmaların Finans Departmanı Bölüm Yönetimi alanında Temel Kavramlar ve Mali Tablolar konusunda bilgilendirerek finansal altyapılarını standart seviyenin bir kat üstüne çıkarmak,
 • Uygulamalı anlatımlarla Finansal Analiz Yöntemleri, Bütçeleme, Bütçe Kontrol Teknikleri, Maliyet Muhasebesi, Finansal Sistem, Mali Piyasalar ve Mali Araçlar ile ilgili çözümler konusunda katılımcıların uzmanlaşmasını sağlamak,
 • Karşılaşacakları tüm yönetimsel problemlerin ve sorunların çözümünde analitik yaklaşıma sahip olarak mikro ve makro bazda analiz becerilerine sahip profesyoneller yetiştirmek,

olarak sıralanabilir.

Finans Eğitiminin Genel Özellikleri
Globalleşmenin egemen olduğu günümüzde piyasa ve ekonomiler çok hareketli bir biçimde gelişme göstererek entegre olmaktadır. Tüm sektörlerdeki firmalar, firma sahipleri ve yöneticilerin doğrudan yatırımlar için kaynak sağlayabilmeleri, var olan kaynakların değerlendirilerek yönetilmesi için finans uzmanlığı becerisine sahip olmaları gerekmektedir.

Bu bağlamda temel finans eğitimi almış, finansal bilgi ve finansal altyapıya sahip olmak tüm yöneticiler ve yönetici adayları için aranan bir nitelik haline gelmiştir.

Platform Akademi ‘M.E.B. Sertifikalı Uygulamalı Finans Yönetimi Uzmanlık Eğitimi Programı’ tüm bu ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlanmıştır.

Eğitim Gün ve Saatleri: Cumartesi Pazar / 10:00 – 16:00
Eğitmen: Abdül KOCATEPEA.İlter ŞAHBAZ
Toplam Süre: 3 Hafta / 36 Saat
Toplam Ücret: Eğitim fiyatı için lütfen iletişim geçiniz
Bilgi İçin: +90 212 275 67 50
İletişim: egitim@platformakademi.com

M.E.B. Sertifikalı Finans Eğitimi M.E.B. Sertifikalı Finans Eğitimi

Finans Eğitimi Sonunda Katılımcılarımıza;

 • M.E.B. onaylı Finansal Yönetim Sertifikası,
 • Platform Akademi Uzmanlık Sertifikası,
 • İhtiyaç duyabilecekleri tüm bilgilere ulaşabilecekleri zengin bir bilgi bankası,
  Platform Akademi Eğitim Danışmanlık Ticaret A.Ş. tarafından verilir.

Finans Eğitiminin Genel Özellikleri

Globalleşmenin egemen olduğu günümüzde piyasa ve ekonomiler çok hareketli bir biçimde gelişme göstererek entegre olmaktadır. Tüm sektörlerdeki firmalar, firma sahipleri ve yöneticilerin doğrudan yatırımlar için kaynak sağlayabilmeleri, var olan kaynakların değerlendirilerek yönetilmesi için finans uzmanlığı becerisine sahip olmaları gerekmektedir.

Bu bağlamda temel finans eğitimi almış, finansal bilgi ve finansal altyapıya sahip olmak tüm yöneticiler ve yönetici adayları için aranan bir nitelik haline gelmiştir.

Platform Akademi ‘M.E.B. Sertifikalı Uygulamalı Finans Yönetimi Uzmanlık Eğitimi Programı’ tüm bu ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlanmıştır.

 Kimler Katılabilir?

 • Profesyonel finans piyasası içinde yer alıp kendini bu alanda daha da geliştirmek isteyenler,
 • Kariyerlerinin başında olup çalışma hayatında iş bulma sıkıntısı çekmek istemeyen profeyonel adayları, yeni mezun ve öğrenciler,
 • Sektör değiştirmek isteyen profesyoneller,
 • Tüm orta ve üst düzey yöneticiler ile girişimciler ve girişimci adayları

Finans Yönetimi Uzmanlığı Program İçeriği

 • Finans Yönetimine Giriş
 • Temel Mali Tablolar
 • Finansal Analiz Teknikleri
 • Finansal Planlama Teknikleri
 • Bütçe Kontrol Teknikleri
 • Genel Yönetim Giderleri Bütçesi
 • Finansal Matematik
 • İşletme Sermayesi Yönetimi

Sosyal Medyada Platform Akademi…

Linkedin

Twitter

Facebook

Instagram