Yükleniyor Etkinlikler
Bu etkinlik geçti.

FİNANS YÖNETİMİNDE İŞ ZEKASI KULLANMA TEKNİKLERİ

23 Kasım 2019’da düzenleyeceğimiz; “Finans yönetiminde iş zekası kullanma teknikleri” çalışmasına daha önce Platform Akademi’de “Finans Eğitimi” almış olan kursiyerlerimiz ücretsiz olarak katılabilecektir.

EĞİTİM PROGRAMI
Eğitim Gün ve Saatleri: 23 Kasım 2019 Cumartesi / 16.00-19.00
Eğitmen: Abdül Kocatepe
Toplam Süre: 3 Saat
Ücret:  Ücretsiz (Daha önce Finans Eğitimi almış öğrencilerimize)
Bilgi İçin: +90 212 275 67 50
İletişim: egitim@platformakademi.com

Sosyal Medyada Platform Akademi…

Linkedin

Twitter

Facebook

Instagram

MEB Sertifikalı Finans Eğitimi içeriğimiz;

MEB Sertifikalı Finans eğitimi ile kazanılan finansal bilgi ve finansal veriyi yorumlama becerisi tüm yöneticiler ve yönetici adayları için yeni bir fırsat kapısı aralamaktadır.

Her Şeyin, Her İşin Başı Finans, Finans’ın Başı Platform Akademi!
Şirketinizin globalleşen dünyada ve artan rekabet ortamında ayakta kalmasının finansal yapısına bağlı olduğunu biliyor olmalısınız. Peki ya “finans” ile ilgili her şeye hakim misiniz?

Cevabınız çekimser olarak bir evet, ya da kesin ve net bir hayırsa; Platform Akademi’nin MEB Sertifikalı Finans Eğitimi açıklarınızı kısa sürede kapatacak.

MEB Sertifikalı Finans Eğitimi

MEB Sertifikalı Finans Yönetimi Eğitimi Programın Amacı 

  • Eğitime katılan öğrencileri firmaların Finans Departmanı Bölüm Yönetimi alanında Temel Kavramlar ve Mali Tablolar konusunda bilgilendirerek finansal altyapılarını standart seviyenin bir kat üstüne çıkarmak,
  • Uygulamalı anlatımlarla Finansal Analiz Yöntemleri, Bütçeleme, Bütçe Kontrol Teknikleri, Maliyet Muhasebesi, Finansal Sistem, Mali Piyasalar ve Mali Araçlar ile ilgili çözümler konusunda katılımcıların uzmanlaşmasını sağlamak,
  • Karşılaşacakları tüm yönetimsel problemlerin ve sorunların çözümünde analitik yaklaşıma sahip olarak mikro ve makro bazda analiz becerilerine sahip profesyoneller yetiştirmek,

olarak sıralanabilir.

MEB Sertifikalı Finans Eğitiminin Genel Özellikleri

Globalleşmenin egemen olduğu günümüzde piyasa ve ekonomiler çok hareketli bir biçimde gelişme göstererek entegre olmaktadır. Tüm sektörlerdeki firmalar, firma sahipleri ve yöneticilerin doğrudan yatırımlar için kaynak sağlayabilmeleri, var olan kaynakların değerlendirilerek yönetilmesi için finans uzmanlığı becerisine sahip olmaları gerekmektedir. Bu bağlamda temel finans eğitimi almış, finansal bilgi ve finansal altyapıya sahip olmak, tüm yöneticiler ve yönetici adayları için aranan bir nitelik haline gelmiştir.

Platform Akademi ‘M.E.B. Sertifikalı Uygulamalı Finans Yönetimi Uzmanlık Eğitimi Programı’ tüm bu ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlanmıştır.