Yükleniyor Etkinlikler
Bu etkinlik geçti.

 

KGK Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar; KGK Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Programı eğitiminin amacı; Bağımsız Denetçiler için sürekli eğitim tebliği kapsamında PLATFORM AKADEMİ tarafından muhasebe ve denetim alanında belirlenen ve KGK tarafından onaylanan muhtelif temel eğitim konularında yüz yüze eğitimler vererek bağımsız denetçilerin bu konularda yeterli düzeyde bilgi edinmelerini ve mevcut bilgilerini güncellemelerini sağlamak.

*Diğer taraftan söz konusu tebliğin bağımsız denetçiler için temel mesleki konularda ön gördüğü zorunlu eğitim ihtiyacını karşılamak.

Eğiticiler Kimler : Mesleğinde uzman ve deneyimli meslek mensupları ile akademisyenler.

Kimler Katılmalı:

 • Temel Mesleki konularda bilgilerini güncellemek ya da geliştirmek isteyen bağımsız denetçiler.
 • Bağımsız denetçiler için sürekli eğitim tebliği uyarınca KGK’ nın çerçevesini çizdiği temel eğitim konularında yıllık asgari 20 saat eğitim almak isteyen bağımsız denetçiler ile geçmiş dönemlere ilişkin eğitim zorunluluğunu yerine getirmediğinden bağımsız denetçi belgesi askıya alınanlar.
 • Mesleğinde farklılık yaratmak isteyen SMMM’ler ve YMM’ler ve şirketlerin muhasebe ve mali işler bölümlerinde çalışan ve kariyer basamaklarında daha emin adımlarla yükselmek isteyen yönetici ve uzman personel.
 • Kurumlarının yarışma, yetki ve yeterlilik sınavlarında daha başarılı sonuç elde etmek isteyenler.

Katılım Belgesi: Her bir katılımcıya PLATFORM AKADEMİ yetkilisinin imzasını mührünü ve logosunu taşıyan fiilen katıldığı eğitimin konusu ve yılı ile gün ve saat olarak süresini gösteren Katılım Belgesi verilecektir.

Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar:

 • Temel İlkeler
 • Dürüstlük
 • Tarafsızlık
 • Mesleki Yeterlik Ve Özen
 • Sır Saklama
 • Mesleğe Uygun Davranış
 • Denetçinin Görevlendirilmesi
 • Çıkar Çatışmaları
 • Mevzuata Aykırılıklara Karşılık Verilmesi
 • Mesleki Hizmetlerin Pazarlanması, Ücretler Ve Diğer Menfaatler
 • Hediyeler Ve Ağırlanma
 • Emanet Olarak Tutulan Müşteri Varlıkları
 • Tarafsızlık-Tüm Hizmetler
 • Bağımsızlık-Denetim Ve sınırlı Denetim
 • Bağımsızlık-Diğer Güvence Denetimleri
 • Örnek Olay Çalışması

Eğitim Detayları

Eğitimin Konusu : Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar
Eğitim Gün ve Saatleri:  Cumartesi / 10:00 – 17:00
Eğitmen: Mesleğinde uzman ve deneyimli meslek mensupları ile akademisyenler.
Toplam Süre: 1 Gün/ 7 Kredi ( Saat)
Toplam Ücret: Eğitim fiyatı için lütfen iletişim geçiniz
Bilgi İçin: +90 212 275 67 50
İletişim: egitim@platformakademi.com

KGK Onaylı Eğitimler

İnsan Kaynakları Eğitimi Renkli ve Bir O Kadar Da Güçlü!
 • KGK BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN ETİK KURALLAR

 • Platform Akademi KGK Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar